Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Uutiset

Aluehallitus ohjeisti muutoksia talousarvioon 2024

Julkaistu: 4.12.2023, klo 16:31

Talousasiat puhuttivat Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitusta useamman esityslistan kohdan verran 4.12.2023. Talouden kuukausikatsauksen lisäksi aluehallitus hyväksyi muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon.

Aluehallitus esittää leikkauksia aluevaltuuston ryhmärahaan

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän esitys talousarviosta eteni pienin muutoksin aluevaltuuston käsittelyyn. Hallitus kävi talousarvion perusteellisesti läpi seitsemän ja puoli tuntia kestäneessä kokouksessa, jossa käsiteltiin useamman tunnin aikana myös pitkä lista muitakin asioita.

Aluehallitus ja talousarivo 2024
Puheenjohtaja Heikki Laukkanen plaraa talousarviokirjaa. Hallintopäällikkö Antti Laurikainen ja lakimies Tarja Poikolainen tekevät muistiinpanoja.

Äänestämään talousarviosta hallitus pääsi rantasalmelaisen Sanni Saaren (kesk.) ja Tero Juutin (liik.) kannattamasta esityksestä, jossa haluttiin pitää Rantasalmella vuodeosasto muuttamalla se geriatriseksi yksiköksi. Saaren esitys kaatui numeroin 7-4.

Aluehallitus muutti yksimielisesti luottamuselimiä koskevia esityksiä. Luottamuselinten laajamittaiset vähentämiset muokkautuivat siten, että aluehallitus käynnistää tammikuussa selvityksen toimielinrakenteesta. Päätökset asiasta tehdään myöhemmin keväällä hallintosäännön uudistamisen yhteydessä. Lautakuntien rahat palautettiin talousarvioon.

Myös puolueiden käyttöön tuleva ryhmäraha palautettiin talousarvioon. Hyvinvointialuejohtajan esityksessä raha oli poistettu. Raha kuitenkin pienenee nykyisestä 5000 eurosta 1500 euroon puolentoista vuoden kaudessa, mikäli aluehallituksen esitys menee läpi. Ryhmärahaan käytettävä kokonaissumma pienenee 285 000 eurosta noin 90 0000 euroon.

– Aiemmin ryhmärahaa ei voinut käyttää palveluihin, koska ne tulivat sote-uudistuksen varoista. Nyt luottamushenkilöidenkin on syytä osallistua taloustalkoihin. Demokratialle on kuitenkin syytä jättää rahoitusta, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Menojen loppusummaksi talousarviossa ennakoidaan noin 871,2 miljoonaa euroa. Aluevaltuusto päättää talousarviosta lopullisesti 11.12. kokouksessaan Pieksämäellä.

Talousarvion käsittelyä edelsi pitkä pohdinta kuntien hallituspöytien ääressä olevien aluehallituksen jäsenten esteellisyyksistä. Koska asian käsittely jatkui edelliskokouksesta, esteellisyyksistä ei päädytty enää äänestämään, sillä asia oli ratkaistu jo viikkoa aiemmin. Uutena asian käsittelyyn osallistunut Pieksämäen kaupunginhallituksen jäsen Erkki Huupponen (sd.) totesi omalta kohdaltaan itsensä jääviksi.

Aluehallitus pohdinta jääviyksistä
Aluehallitus pohti jälleen esteellisyyksiä. Kokoustauolla mietintää harjoittavat Sami Sipilä, Santeri Seppälä, Seppo Lokka, Tarja Poikolainen ja Antti Laurikainen.

Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi
Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi

Talouskatsaus 2023: Valtion rahoitus jää 8,8 miljoonaa talousarviosta

Kuluvan vuoden tammi-lokakuun talouskatsaus pitää Eloisan talouden kuluvan vuoden näkymät ennallaan. Valtion rahoitus on jäämässä 8,8 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion.

– Tällä on huomattava vaikutus muodostuvaan alijäämään. Valtiovarainministeriö päivitti lokakuussa vuoden 2023 hyvinvointialueiden rahoituslaskelmaa ja jälleen kerran rahoitusmäärämme pieneni. Tällä kertaa se laski noin 200 000 euroa, kertoo vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander.

Valtion rahoituksen määrä kuluvan vuoden ennusteessa on viimeisimmän valtiovarainministeriön laskelmapäivityksen mukaisesti noin 694,5 miljoonaa euroa toimintakatteen ollessa noin 727,1 miljoonaa euroa. Nettomäärältään noin – 2,2 miljoonan euron rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate jää noin 34,8 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Näin tuloslaskelma päätyy 15,7 miljoonan euron poistojen jälkeen 50,5 miljoonan euron alijäämään.

– Palvelujen ostojen ennusteeseen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä. Kustannusten nousun tarkkaa määrää on hankala ennakoida esimerkiksi siksi, että muiden hyvinvointialueiden laskutus ei toimi vieläkään ajantasaisesti. Hinnankorotukset ovat merkittäviä erityisesti ikääntyneiden palveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa, kertoo Tamlander.

Palvelujen tuotantosuunnitelmassa vuodelle 2023 osoitetuista säästöistä on toteutunut tai toteutumassa 82 prosenttia eli 6,6 miljoonaa euroa.

– Talousarviota on aiemmin muutettu syyskuussa, jolloin muutos liittyi talousarvion sisältämien toimialakohtaisten tulojen ja menojen kohdentamiseen uudelleen hyvinvointialueen viiden eri toimialan kesken. Joulukuussa käsiteltävän talousarviomuutoksen tarkoituksena on puolestaan päivittää vuoden 2023 talousarvio vastaamaan tuoreinta talousennustetta, kertoo Tamlander.

Aluehallitus päätti lähettää muutetun talousarvion 2023 aluevaltuuston päätettäväksi.

Lisätietoja

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander, p. 040 571 1983, tiia.tamlander@etelasavonha.fi

Ensihoito yhdistyy yhden kenttäjohtajan alle

Aluehallitus hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun tavoittamisajat yhteistyöalueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella.

Siinä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus ja Itä-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan.
– Suurin muutos aiempaan on, että ensihoito yhdistyy jatkossa 1.1.2024 lähtien yhden päivystävän kenttäjohtajan alle. Aiemmin aluevaltuusto hyväksyi tämän linjauksen palvelujen tuotantosuunnitelman yhteydessä, kertoo ensihoidon ylilääkäri Janne Kuusela.

Yksiköiden määrä pysyy ennallaan. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös muun muassa yksikköjen palvelurakenteen arviointi.

– Aiemmin palvelujen tuotantosuunnitelmasta keskusteltaessa pelättiin, että kenttäjohto heikkenee Savonlinnassa. Nyt tehdyn päätöksen mukaisesti päivystävä kenttäjohtoyksikkö on Mikkelissä tai Savonlinnassa ja samaan aikaan toisessa kaupungissa on vaativan toiminnan yksikkö, iloitsee terveyspalvelujen johtaja Kimmo Kuosmanen.

Ambulanssi ovi
Ensihoito yhdistyy yhden kenttäjohtajan alle.

Palvelurakennetta muutetaan muodostamalla ns. hybridinä toimiva kiireettömiä ensihoitotehtäviä puhelimitse arvioiva- sekä vaativia tilanteita tukeva yksikkö. Lisäksi yksi osavuorokautinen ensihoitoyksikkö muuttuu yhden ensihoitajan yksiköksi, jonka tehtäviin kuuluu potilaiden hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon aloittaminen sekä muiden ensihoitopalvelun yksiköiden tukeminen.

– Tarkastelemme tämän päätöksen perusteella, milloin ja missä voidaan käyttää ensihoidon yhden henkilön-, moniammatillisia-, vaativan tilanteen- ja lääkäriyksiköitä. Käynnistämme myös kiireettömien ensihoitotehtävien etäarvioinnin puhelintoimintaa, kertoo vt.  palvelualuejohtaja Marko Pylkkänen.

Palvelutasopäätöksen on perustuttava yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen johdolla valmisteltavaan riskianalyysiin.

Ensihoito on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

– Yleisimmin ensihoidon hälyttämisen syy oli yleistilan lasku, kaatuminen ja rintakipu, jotka muodostivat liki 40 prosenttia kaikista hätäkeskuksen välittämistä tehtävistä. Eloisan ensimmäisen puolen vuoden aikana hoidimme noin 15 000 tehtävää, joista korkeariskisiä hälytystehtäviä on noin 500, kertoo Pylkkänen.

Lisätietoja

Terveyspalvelujen toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen, p. 040 656 7885, kimmo.kuosmanen@etelasavonha.fi
Ensihoidon ylilääkäri Janne Kuusela, p. 044 351 9608, janne.kuusela@etelasavonha.fi

Vt. palvelualuejohtaja (ensihoito) Marko Pylkkänen, p. 040 359 6742, marko.pylkkanen@etelasavonha.fi

 Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy jatkuu

Nuorten maksuton ehkäisy jatkuu Etelä-Savossa. Linjaus sisältyy hyvinvointialueen neuvolasuunnitelmaan 2023-2026, joka eteni aluehallituksesta aluevaltuuston käsittelyyn.

– Nuorten raskauden keskeytykset ovat vähentyneet voimakkaasti viime vuosina Etelä-Savossa. Tilanne jatkuu hyvänä, ainakin jos se on Eloisasta kiinni. Alle 25-vuotiaat asiakkaat saavat jatkossakin ehkäisypillerit, ehkäisykapselin tai hormoni- tai kuparikierukan sekä jälkiehkäisyn maksutta. Maksuton ehkäisy tarjotaan lisäksi kaikille vuoden ajan raskaudenkeskeytyksen jälkeen, kertoo yhteisten sotekeskustapalvelujen tulosaluepäällikkö Heli Järnefelt.

Ehkäisypillereiden jakelusta vastaavat terveydenhoitajat. Sopivan ehkäisyvalmisteen löydyttyä lääkäri tekee valmisteesta reseptin, jota kautta tieto ehkäisyvalmisteen käytöstä välittyy myös esim. Kanta-palveluun.

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolat toimivat neuvoloiden yhteydessä Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Ristiinassa, Pieksämäellä, Pertunmaalla, Savonlinnassa ja Kerimäellä. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan palveluita tarjotaan myös alueen opiskeluterveydenhuollon toimipisteiden yhteydessä. Vastaanottoajan voi varata sähköisen ajanvarauksen tai Chat palvelun kautta sekä puhelimitse.

Hyvinvointialueella tulee olla valtuustokausittainen alueellinen neuvolasuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien palvelujen järjestämiseksi. Alueellinen suunnitelma korvaa aikaisemmat kunnalliset toimintasuunnitelmat.

– Kokonaisuudessa neuvolapalvelujen sisällöt eivät ole tässä suunnitelmassa juurikaan muuttuneet. Käytännön neuvolatyö sisältää paljon lasten tarkastuksia. Olemme vuosia panostaneet myös chat-palveluun, jota vanhemmat käyttävät todella paljon, kertoo neuvolapalvelujen ylilääkäri Iida Humalamäki.

Lisätietoja

Tulosaluepäällikkö Heli Järnefelt, p. 040 359 6605, heli.jarnefelt@etelasavonha.fi
Ylilääkäri Iida Humalamäki, p. 040 359 9780, iida.humalamaki@etelasavonha.fi
Osastonhoitaja (suun terveydenhuolto) Anu Rasimus, p. 044 794 4401, anu.rasimus@etelasavonha.fi

Opiskelijahuolto organisoitui alueellisesti

Opiskelijahuoltoa suunnitellaan jatkossa alueellisessa yhteistyössä, jota hyvinvointialue koordinoi. Tämä selviää aluehallituksen omalta osaltaan hyväksymässä opiskeluhuoltosuunnitelmasta vuosille 2023-206. Lopullisesti suunnitelman hyväksyy aluevaltuusto.

– Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä organisoitui keväällä 2023 ja aloitti toimintansa tekemällä alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman. Yhteistyöryhmässä ovat mukana jäsenet alueen kaikilta koulutuksen järjestäjiltä sekä opiskelijoiden ja vanhempien edustus, kertoo yhteisten sote-palvelujen tulosaluepäällikkö Heli Järnefelt.

Hyvinvointialueella tulee olla valtuustokausittainen alueellinen yhteistyöryhmä ja sen tekemä alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen yhteistyö sujuu mahdollisimman sujuvasti ja hyvin niin että oppilaat ja opiskelijat saavat yhdenvertaiset ja tasalaatuiset palvelut tarpeidensa mukaisesti.

Lisätietoja

Tulosaluepäällikkö Heli Järnefelt, p. 040 359 6605, heli.jarnefelt@etelasavonha.fi