Siirry sisältöön
Uutiset

Etelä-Savon lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevä työryhmä aloitti toimintansa

Julkaistu: 18.12.2023, klo 08:42

Etelä-Savossa aloitti marraskuussa toimintansa monialainen lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevä työryhmä.  Monialaisen työryhmän tarkoitus on muodostaa kokonaiskuvaa lähisuhdeväkivallasta Etelä-Savon alueella. Ryhmä tähtää tietoisuuden kasvattamiseen ja yhteistyön vahvistamiseen lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä asioissa.

Lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori Niina Harju.

Työryhmän perustaminen pohjautui Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hyvinvointialueille antamaan vahvaan suositukseen. Myös ryhmän tavoitteita ohjaa THL. Vaikka ryhmää koordinoi Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa, on sen monialaisuus ensisijaisen tärkeää.

– Ryhmän avulla päästään levittämään tietoisuutta ja vahvistamaan kouluttautumista aiheen äärellä, jotta yhä useampi ammattilainen osaisi työssään kohdata lähisuhdeväkivaltaa kokeneen asiakkaan, kertoo Eloisan lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori Niina Harju.

Työryhmään kuuluu jäseniä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista, kunnista, järjestöistä, ammatillista oppilaitoksista sekä eri viranomaispalveluista kuten poliisista ja rikosseuraamuslaitokselta. Työryhmä valitsi tavoitteekseen ja nimekseen Väkivallaton Etelä-Savo. Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Eloisa koordinoi toimintaa

Väkivallaton Etelä-Savo-työryhmän toimintaa koordinoi Etelä-Savon hyvinvointialue. Työryhmän ensimmäisen tapaamisen aiheena oli perustiedon jakaminen lähisuhdeväkivallan ilmiöstä ja työryhmän järjestäytyminen. Harjun mukaan ryhmässä on vahvaa ammattitaitoa lähisuhdeväkivaltatyöstä.

– Lähisuhdeväkivallan ilmiö herätti runsaasti keskustelua. Tuli tunne, että tässä nyt vahvistetaan yhteistä ymmärrystä siitä, että lähisuhdeväkivaltaa kokenut asiakas tarvitsee monia eri palveluja ja näin tarvitaan myös toimivaa verkostoyhteistyötä, Harju toteaa.

Uudenlaisen verkostoyhteistyön lisäksi työryhmä kehittää ja vahvistaa Etelä-Savon alueella jo aiemmin monipuolisesti tehtyä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä.

Etelä-Savo edelläkävijä lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä

Etelä-Savossa on tehty ansiokasta työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn sekä kokija- ja tekijätyön osalta.  Työ on pantu merkille myös kansallisesti. Etelä-Savossa kehitetyn avainhenkilömallin levittäminen muille hyvinvointialueille alkaa. THL:n  on valinnut avainhenkilömallin yhdeksi pilotiksi, jonka tarkoituksena on levittää toimintamallia ympäri Suomea kaikille erityisvastuualueille. Avainhenkilömallissa koulutetaan työyksiköihin avainhenkilöitä, joille on osaamista kohdata ja ohjata väkivaltaa kohdanneita henkilöitä.

– Avainhenkilömalli tukee ilmiön tunnettavuutta ja vahvistaa osaamista ammattilaisten kesken. Motivoituneita avainhenkilöitä valmistuu Etelä-Savoon joka vuosi, Harju kertoo.

Motivoituneisuuden syyksi Harju arvioi sen, että koulutukseen ohjaudutaan usein oman mielenkiinnon kautta. Koulutukseen voi osallistua sosiaali- ja terveystoimen lisäksi myös muilta toimialoilta kuten opetustoimesta ja varhaiskasvatuksesta.

– Tärkeintä on, että asiakastyössä kysytään väkivallasta, tiedetään kuka on yksikön avainhenkilö ja miten tähän saadaan tarvittaessa yhteys. Kenenkään väkivaltaa kokeneen ei pidä jäädä yksin, kertoo Eloisan yhteisten palvelujen palvelualuepäällikkö Satu Auvinen.

Lisätietoja Avain-koulutuksista ja niihin hakeutumisesta voi kysyä Eloisan lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori Niina Harjulta.

Lisätietoja:

Niina Harju, lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori
p. 040 5649 621, niina.harju@etelasavonha.fi

Satu Auvinen, yhteisten palvelujen palvelualuepäällikkö
p. 044 3512 302, satu.auvinen@etelasavonha.fi