Siirry sisältöön
Uutiset

Itä- ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden johto vaatii kattavaa keskussairaalaverkkoa

Julkaistu: 29.1.2024, klo 11:00

Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden virka- ja luottamushenkilöjohto kokoontui Itä-Suomen yhteistyöalueen (YTA) tapaamiseen 26.1.2024. Tapaamisessa käsiteltiin muun muassa yhteistyösopimuksen valmistelua. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa toimiva työnjako ja kustannusten hallinta koko alueella. Valmistelu on edennyt hyvin, ja sopimuksesta on tarkoitus päättää vuoden 2024 aikana.

Tapaamisessa käsiteltiin myös STM:n asettaman virkamiestyöryhmän tekemiä ehdotuksia ns. sairaalaselvityksessä (Kansallinen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvitys; 11.1.2024). Yhteistyöalueen aluehallitusten puheenjohtajilla ja hyvinvointialuejohtajilla on yhteinen kanta selvitykseen:

  • Sairaalaverkon ja terveydenhuollon päivystysvalmiuden tarkastelu peruspalveluiden vahvistamisen ja henkilöstön riittävyyden näkökulmasta on hyvä ja tervetullut.

  • Kuopion yliopistollisen sairaalan asemaa on vahvistettava. Tämä on olennaista mm. vaativimpien erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuuden, valtakunnallisen koulutuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen kannalta.
    • Yliopistosairaala ja sen koulutusyhteistyö eri oppilaitosten ja hyvinvointialueiden kanssa on kriittinen henkilöstön saatavuuden kannalta kaikilla Itä- ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla.
    • Erikoissairaanhoidon yhteistyötä itäisen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden välillä tiivistetään.

  • Jokaisella itäisen yhteistyöalueen hyvinvointialueella tulee olla jatkossakin laajan päivystyksen keskussairaala, jossa on ympärivuorokautinen tarvittavien erikoisalojen päivystys ja mahdollisuus yöaikaiseen leikkaustoimintaan, tehohoitoon sekä synnytysten hoitamiseen.

  • Keskussairaalat ovat välttämättömiä, jotta väestön kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata myös tulevaisuudessa. Lisäksi ne ovat tärkeitä maakuntien varautumisen, valmiuden, turvallisuuden ja elinvoiman vuoksi.

Lisätietoja antavat:

Marko Korhonen, Pohjois-Savon hyvinvointialuejohtaja, p. 044 717 4111
Jan-Johannes Tollet, Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja p. 050 400 0073
Santeri Seppälä, Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934
Kirsi Leivonen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialuejohtaja, p. 013 330 8590