Siirry sisältöön
Uutiset

Talousarvion esteellisyyskysymykset saivat ratkaisun Eloisan hallituksessa

Julkaistu: 29.1.2024, klo 17:16

Mutkikkaat aluehallituksen jäsenten esteellisyyttä koskevat kysymykset näyttävät tulleen ratkaisuun Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Aluehallitus oli ajautunut vaikeaan juridiseen solmuun, kun osa sen jäsenistä ei tunnistanut esteellisyyttään kuluvan vuoden talousarviota käsittelevissä kokouksissa viime vuoden lopulla. Jopa aluevaltuuston kokouksessa on esitetty epäilyjä aluehallituksen puheenjohtajan väärästä menettelystä käsiteltäessä esteellisyyksiä aluehallituksen kokouksessa 4.12.

Aluehallitus oli äänestänyt asiasta jo 18.12. Tuolloin Janne Laineen (kesk.) esteellisenä tekemän esityksen mukaan 4.12. pidetyn kokouksen pöytäkirjan merkintään olisi pitänyt tehdä itseoikaisu. Aluehallitus oli Laineen mainitsemassa kohdassa käsitellyt vuoden 2024 talousarviota, joka sisälsi palveluverkkoon ja kuntien kanssa solmittuihin vuokrasopimuksiin liittyviä asioita. Tämä puolestaan aiheutti esteellisyyksiä kuntien hallituksissa toimiville ja Savonlinnan kaupunginjohtaja Laineelle.

Joulukuun 18. kokouksessa asia päätettiin siirtää 29.1. kokoukseen ja pyytää itseoikaisusta   Hyvilin lakiasiantuntijoilta ja Eloisan omilta lakimiehiltä lausunnot. Lausuntojen perusteella 4.12. jäävätyt henkilöt ovat tosiaan esteellisiä, eikä asian käsittelyssä tapahtunut aluehallituksessa menettelyvirhettä.

Aluehallitus 29012024
Aluehallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa. Etualalla istuu hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä ja hänen vierellään aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen.

– Yhden virheen myönnän. Joulukuun 18. kokouksessa minun ei olisi tullut päästää esteellisten tekemiä esityksiä äänestykseen saakka. Samasta syystä tässä vaiheessa esitystä itseoikaisusta ei olisi nyt pitänyt ottaa käsittelyyn. Aluehallituksen joulukuussa tekemät päätökset ovat saaneet jo lain voiman, joten tämän päivän äänestykset eivät olisi missään tapauksessa muuttaneet tilannetta. Jatkossa näissä asioissa pääsemme todennäköisesti selvemmille vesille, arvioi aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Aluehallitus äänesti kuitenkin vielä kerran. Tero Juuti (liik.) esitti, että aluehallitus hyväksyy itseoikaisun, joka koski 4.12.2023 kokouksen pöytäkirjaa. Juutin esitys kaatui numeroin 7-3. Juuti ja Kirsi Visunen (ps.) jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Lakimies Tarja Poikolainen, p. 040 259 9483, tarja.poikolainen@etelasavonha.fi

Kaksi Attendon yksikköä siirtyy Eloisalle

Kaksi Ristiinassa sijaitsevaa Attendon yksikköä ovat siirtymässä Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Toinen on ikääntyneiden ja toinen vammaispalvelujen yksikkö.

Aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan kahden Attendo Oy:n omistaman asumispalveluja tuottavan yksikön siirron hyvinvointialueen toiminnoiksi.

Aluevaltuusto päättää lopullisesti Attendo Ikihyvä Oy:n vanhusyksikön ja kuntoutusyksikön liikkeenluovutussopimuksen hyväksymisestä. Asiakkaat saavat palvelut ja jatkavat asumistaan 1.4.2024 tapahtuvan siirron jälkeen kuten tähänkin asti mutta Eloisan toteuttamana.

Attendo Ikihyvän yksikössä on 17 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa, jotka on tähän asti ostettu Eloisalle.

– Yhteistyötä vieressä sijaitsevan Eloisan Vaarinsaaren kanssa kartoitetaan parhaillaan. Yksikön nimi muuttuu huhtikuusta lähtien Saarelmaksi. Nimi voitti Ikihyvässä ja Vaarinsaaressa järjestetyssä kilpailussa, kertoo Ikääntyneiden palvelujen palvelupäällikkö Niina Helminen.

Vammaispalvelujen yksikössä asuu kahdeksan asiakasta, joiden elämä jatkuu ennallaan. Yksikölle määritellään uusi nimi siirron jälkeen ja se tulee jatkossa tekemään tiivistä yhteistyötä Eloisan Porrassalmen palvelukodin kanssa.

Neuvottelut muutoksista ovat perustuneet Attendon uusiin kaavailuihin toiminnastaan Eloisan alueella.

Henkilöstö siirtyy yksiköiden mukana liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoja

Ikääntyneiden palvelujen palvelupäällikkö Niina Helminen p. 044 794 4002, niina.helminen@etelasavonha.fi
Vammaispalvelujen palvelupäällikkö Kirsi Ruutala p. 040 509 3514, kirsi.ruutala@etelasavonha.fi
Henkilöstölakimies Aki Rasimus p. 040 656 7444, aki.rasimus@etelasavonha.fi

Aluehallitus määritteli itselleen pelisäännöt

Aluehallitus hyväksyi itselleen kymmenen kohdan pelisäännöt.

– Organisaatiomme on vielä kovin nuori ja työtavat osittain vielä jäsentymättömiä. Se on ihan ymmärrettävää, koska meitä tulee monista toimintakulttuureiltaan hieman poikkeavista organisaatioista ja tavoitteetkin ovat joskus erilaisia. Teimme pelisäännöt työskentelyn selkeyttämiseksi ja toiminnan tason parantamiseksi, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen.  

Hallintosäännön määrittämien tehtävien ohella työn painopisteitä ovat pelisääntöjen mukaan muun muassa aluevaltuuston hyväksymän strategian toteuttaminen ja sen tavoitteisiin sitoutuminen ja talouden tasapainosta huolehtiminen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa sekä talouden seurannassa.

– Haluamme myös omalta osalta ohjata palvelujen tuotantoa ja varmistaa organisaation toimintaa. Eloisan hyvästä imagosta pyrimme huolehtimaan siten, että julkisuuskuva vastaa toiminnan käytännön tilannetta ja edistää hyvinvointialueen toimintaa sekä rekrytointia. Haluamme myös syventää yhteistyötä alueen sidosryhmien kanssa eli kansalaisten, yritysten, yhdistysten ja kuntien kanssa, Laukkanen tiivistää pelisääntöjen tavoitteita.

Pelisäännöt on valmisteltu puheenjohtajiston johdolla ja luonnosta käsiteltiin aluehallituksen seminaarissa 1.11.2023 ja hallituksen iltakoulussa 15.1.2024. Kokouksessa 29.1. pelisääntöihin tuli vain pieniä muutoksia.

Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi