Siirry sisältöön
Uutiset

Aluehallitus lähetti tilinpäätöksen aluevaltuustolle

Julkaistu: 25.3.2024, klo 13:45

Kaikkien aikojen ensimmäinen Etelä-Savon hyvinvointialueen tilinpäätös hyväksyttiin aluehallituksessa (25.3.2024) ja lähettiin aluevaltuuston käsittelyyn. Vuoden 2023 tulos muodostuu merkittävästi vähemmän alijäämäiseksi kuin oli ennakoitu.

Parempi tulos selittyy pitkälti tulojen ennakoitua suuremmalla määrällä. Eloisan alkuperäisessä talousarviossa tulot oli arvioitu 134,6 miljoonan euron suuruiseksi ja muutetussa talousarviossa 130,3 miljoonaan euroon. Tuloja kertyikin reippaasti enemmän, 152,5 miljoonaa.

Hyvän tulokehityksen ansiosta alijäämää kertyi viime vuodelta kaikkiaan noin 43 miljoonaa euroa, kun joulukuun muutetussa talousaviossa arvioitiin sen asettuvan 50,5 miljoonan euron tienoille.

Edeltäville organisaatioille kertyneistä ylijäämistä tuli vielä lisähelpotusta. Hyvinvointialueen taseeseen siirtyi noin 8,55 miljoonan euron ylijäämien potti vähentämään kumulatiivista alijäämää. Näin talouden sopeutustoimia aiheuttavan kumulatiivisen alijäämän loppusummaksi kertyi noin 34,4 miljoonaa euroa.

– Valtio on luvannut kattaa viime vuoden alijäämät, mutta vasta huhtikuun lopussa näemme, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Joka tapauksessa meidän jatkettava talouden sopeutustoimia, koska tämän vuoden talousarvio ennakoi 49,2 miljoonan euron alijäämää. Valtiolta saatavat tulot myös vähenevät jatkossa ns. väestöleikkurin takia. Se tarkoittaa, että väestöään menettävät alueet saavat vähemmän soten ja pelastuksen palveluihin rahoitusta asukasmäärän perusteella, kertoo hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Seppo Lokka ja muut
Heikki Laukkanen ja Seppo Lokka kuuntelevat, kun Santeri Seppälä (keskellä) kertoo tilinpäätöksestä.

Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, lh-heikki.laukkanen@etelasavonha.fi
Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi
Terveyspalvelujen toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen, p. 040 656 7885, kimmo.kuosmanen@etelasavonha.fi
Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Niina Kaukonen, p. 044 4794 4003, niina.kaukonen@etelasavonha.fi
Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100, saara.tavi@etelasavonha.fi
Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi
Turvallisuus- ja pelastuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokka, p. 040 359 7864, seppo.lokka@etelasavonha.fi
Vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander, p. 040 571 1983, tiia.tamlander@etelasavonha.fi

Eloisan henkilöstön kokouspalkkiot poistuvat

Aluehallitus muutti henkilöstöohjetta siten, että hyvinvointialueen henkilöstö ei saa enää kokouspalkkioita illalla järjestetyistä tai iltaan venyvistä kokouksista.

Aluevaltuusto päätti joulukuussa osana konsernipalveluiden sopeuttamistoimia poistaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten sihteerien kokouspalkkiot ja näille ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2024. Nyt tehty aluehallituksen päätös henkilöstöohjeiden muuttamisesta on osa tuon valtuuston päätöksen toimeenpanoa.  

Jos henkilöstöön kuuluva on kokouksessa vaaleilla valittuna luottamushenkilönä, niin kokouspalkkio maksetaan eli tämä koskee lähinnä kokouksessa läsnä olevia viranhaltijoita ja valmistelijoita.

Lisätietoja

Henkilöstölakimies Aki Rasimus, p. 040 656 7444, aki.rasimus@etelasavonha.fi

Aluehallitus 25.3.2024
Aluehallitus kuunteli henkilöstöjohtaja Petri Alaluusuan etäesitystä henkilöstökertomuksesta. Tommi Vehmala, Oskari Valtola, Pirkko Valtola ja Heikki Laukkanen istuvat tarkkaavaisina.

Ensimmäinen henkilöstökertomus valmistui

Eloisan ensimmäinen henkilöstökertomus on valmistunut. Siinä osioissa kerrotaan mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta, poissaoloista, henkilötyövuosista, työhyvinvoinnista, henkilöstökokemuksesta ja henkilöstökustannuksista.

– Aluehallitus haluaa tässä yhteydessä kiittää omasta puolestaan henkilöstöä. On tehty paljon töitä tässä historiallisen suuressa murroksessa ja päästy monella mittarilla valtakunnalliseen kärkeen. Lämpimät kiitokset hyvästä työstä, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Aluehallitus merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi ja lähetti sen aluevaltuuston käsittelyyn.

– Ensimmäisenä toimintavuotena etenimme uuteen tilanteeseen vaikeissa ja jännissäkin olosuhteissa. Odotukset onnistumisessa olivat massiiviset talon sisällä ja ulkopuolella, mutta kyllä me hienosti selvisimme. Positiivista palautetta on tullut, myös kritiikkiäkin, ja mehän Eloisassa siedämme ja kestämme myös sitä, tiivistää menneen vuoden kokemuksia henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua.

Eloisan tavoitteisiin kuuluu olla paras ja joustavin työnantaja. Alaluusuan mukaan sitä kohti on edetty hyvällä vauhdilla.

– Olemme halunneet erottua muista vertailukelpoisista työnantajista sillä, että meillä ei pönötetä vaan laitamme itsemme likoon ja alttiiksi kaikenlaiselle palautteelle. Teemme tekoja rohkeasti ja joskus myös pienellä riskillä. Oman organisaatiokulttuurin lisäksi rakennamme uudenlaista työelämää, Alaluusua sanoo.

Eloisan johto seuraa tarkasti erityisesti henkilöstökokemusta, jota mitataan nettosuositteluindeksillä. Siinä kysytään työtekijöiltä, suosittelisiko tämä työnantajaansa. Kysymys kertoo tehokkaasti ja luotettavasti työntekijöiden tilanteen. Tutkimukset myös osoittavat, että mitä tyytyväisempiä työntekijät ovat, sitä paremmin organisaatio toimii.

– Suositteluindeksi nousi ensimmäisen kyselyn tuloksen (-4) jälkeen positiiviseksi ja on joulukuun lopussa 13. Vuoden aikana suositteluindeksi oli parhaimmillaan luvussa 18. Suositteluindeksin keskiarvo oli vuoden lopussa 7,33 (asteikolla 1-10). Näitä lukemia voi pitää hyvinä, kun ottaa huomioon miten suuressa muutoksessa olemme olleet ja vuoden mittaan käytiin vielä kolmet yhteistoimintaneuvottelutkin, Alaluusua pohtii. 

Sairauspoissaolopäivien määrä per työntekijä oli keskimäärin 17 kalenteripäivää vuonna 2023. Esihenkilöiden myöntämien sairauspoissaolojen jälkeen lähes yhtä paljon poissaoloja ovat aiheuttaneet tuki- ja liikuntaelinoireet sekä mielenterveyden häiriöt.

– Kevan selvitysten mukaan pärjäsimme hyvin sairauspoissaolojen vertailuissa muihin hyvinvointialueihin. Meilläkin oli korkeat lukemat nuorten poissaoloissa ja Keva suositteli meille keinoja, joilla tuemme jatkossa enemmän erityisesti nuorten työntekijöiden hyvinvointia, Alaluusua kertoo.

Noin 30 prosenttia henkilöstöstä ei ollut yhtään päivää poissa työstä sairauden vuoksi vuonna 2023.

Työhön liittyviä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja tuli eniten selkäoireiden vuoksi. Mielenterveyteen liittyvät poissaolot ovat usein kestoltaan pitkiä (1-3 kk).

Työterveyshuoltosopimusta on täydennetty Pihlajalinnan Mielenhuoli- ja Lyhytterapiapalveluilla, joihin henkilöstö on voinut matalalla kynnyksellä hakeutua. Henkilöstö on ollut tyytyväisiä palveluun ja kokenut käynneistä olevan apua.

– Koska tämä on ensimmäinen henkilöstökertomus, ei vertailutietoja edellisiin vuosiin ole käytettävissä. Tästä saamme hyvän aineiston, johon voimme tulevina vuosina vertailla tuloksia, Alaluusua sanoo.

Lisätietoja

Henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua, p. 040 656 7232, petri.alaluusua@etelesavonha.fi

Seija Kuikka ja kumppanit
Seija Kuikka, Jaana Strandman ja Pirkko Valtola keskittyvät kokoukseen.

Ensimmäinen omavalvonnan raportti eteni aluevaltuustolle

Eloisan ensimmäinen omavalvonnan raportti on valmistunut ja se koskee vuotta 2023. Aluehallitus merkitsi raportin tiedoksi ja lähetti edelleen aluevaltuustolle.

Jatkossa omavalvontaohjelman raportti julkaistaan neljän kuukauden välein ja viedään tiedoksi aluehallitukselle. Vuoden viimeinen kokoava raportti viedään tiedoksi aluevaltuustolle.

Raportin laadinta perustuu aluehallituksen 2022 hyväksymään omavalvontaohjelmaan. Omavalvontaohjelman toteutumista on seurattava palveluja saavilta asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Lue raportti täältä.

Lisätietoja

hallintopäällikkö Antti Laurikainen, p. 044 351 2502, antti.laurikainen@etelasavonha.fi
valvonta-asiantuntija Johanna Salkosalo, p. 050 389 9233, johanna.salkosalo@etelasavonha.fi