Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Uutiset

Kyyveden pinta lähentelee ennätyskorkeutta – rantakiinteistöjen omistajien syytä suojata omaisuuttaan

Julkaistu: 23.4.2024, klo 08:57

Kyyvesi on nousemassa harvinaisen korkealle Etelä-Savossa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan nykyisestä korkeudestaan vielä 20–35 senttimetriä. Vesistöennusteiden mukaan Kyyveden kevättulvan huippu ajoittuu toukokuun alkupuolelle. Erityisesti vapaa-ajan asunnot ovat kastumisvaarassa.

Viime viikon sateet ja tälle viikolle ennustetut sateet jatkavat tulvatilanteen pahenemista Etelä-Savossa. Yöpakkasten vuoksi lumien sulaminen on toistaiseksi ollut verkkaisempaa, mutta alkuviikolle ennustettujen sateiden jälkeen lauhtuva sää sulattaa lumia nopeasti ja sulamisvesien virtaus vesistöihin kiihtyy. Kyyveden ennustetaan nousevan tasolle, joka on harvinaisen korkea jopa sen koko 114 vuotta jatkuneen mittaushistorian aikana.

Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan nykyisestä korkeudestaan vielä 20–35 senttimetriä. Vesistöennusteiden mukaan Kyyveden kevättulvan huippu ajoittuu toukokuun alkupuolelle. Mikäli lähiajat ovat sateisia, voi vedenpinta nousta jopa uuteen ennätyskorkeuteen.

Kyyvedelle ennustetun tulvahuipun ennakoidaan aiheuttavan vahinkoja matalimmille rantarakennuksille ja -rakennelmille. Ennakoidulla tulvavaara-alueella sijaitsee jopa kymmeniä rakennuksia. Myös matalimpia rantateitä voi jäädä tulvaveden alle.

Varaudu tulvaan

Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varautua nousevaan tulvaan suojaamalla omaisuuttaan.

Kiinteistönomistajien tulee tarvittaessa suojata kastumisvaarassa olevat rakennukset. Monien vapaa-ajan asuntojen rakentamiskorkeus on alempi kuin vakituisten asuntojen. Tästä syystä vapaa-ajan asunnot ovat aikaisemmin kastumisvaarassa.

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy esimerkiksi vesi.fi-palvelusta:

Tulviin varautuminen
Pientalon tulvaturvallisuusopas

Veden peittämällä tiellä ei tule ajaa.

Myös muualla Etelä-Savossa tulvii

Mäntyharjun Pyhävesi ja Kallavesi ovat nousseet tulvakorkeudelle. Näiden vesistöjen vedenpinnan ennakoidaan nousevan enää muutamia senttejä. Suonteelle ennakoidaan 5–10 cm nousua. Puulan ennakoidaan nousevan 20–30 cm toukokuun loppupuolta kohden.

Alempana Mäntyharjun reitillä Vuohijärven vedenkorkeus on myös nousussa. Tulvahuippua ennakoidaan toukokuun alkuun, jolloin pinta on 10–15 cm nykyistä tasoa ylempänä.

ELY-keskus seuraa tulvatilanteen etenemistä ja jatkaa tiedottamista yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Tulvakeskuksen kanssa.