Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Uutiset

Etelä-Savon perhekeskustoiminnan uutiskirje 1/2024

Julkaistu: 26.4.2024, klo 12:30

Tervehdys perhekeskustoiminnan ääreltä! Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä perhekeskustoiminnan tiedotteessa kerromme ajankohtaisia asioita perhekeskustoiminnasta. Nyt olemme reilun vuoden ajan toimineet hyvinvointialueella ja tämä on edistänyt mm. palveluiden yhdenmukaistamista, mikä onkin yksi perhekeskustoiminnan tavoitteista. Perhekeskustoiminnalla me kaikki yhdessä luomme lapsille, nuorille ja perheille edellytyksiä hyvään arkeen. Perhekeskustoiminta verkostoi ja yhteensovittaa alueemme palveluja ja toimintoja, joita kunnat, Eloisa, järjestöt, seurakunnat ja yksityinen sektori järjestää. Etelä-Savon perhekeskustoiminta on verkostomaista työtä, jossa jokaisella mukana olevalla on tärkeä rooli. Lisätietoja löydät www.etelasavonha.fi/perhekeskus ja Sähköisen perhekeskuksen sivuilta. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkoseen hanna.kokkonen@etelasavonha.fi.

Esimerkkinä maakunnallisesta yhteistyöstä on meidän koko maakunnan kattava perhekeskustoiminnan yhteistyösopimus sekä perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma. Yhteistyösopimus tehtiin jo kolmatta kertaa ja tämä nykyinen sopimus on vuosille 2024-2025 ja sopijaosapuolina ovat kaikki Etelä-Savon kunnat, Eloisa, Terveystalo kuntaturva Oy (Sulkavan sote-palveluiden osalta) sekä keskeiset järjestöt ja seurakunnat; Etelä-Savon yrittäjät ry, MLL Järvi-Suomen piiri ry, Monikulttuurityö Mimosa ry, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry sekä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Savonlinnan seurakunta. Toimintasuunnitelmaan puolestaan kirjataan perhekeskustoiminnan yleiset tavoitteet sekä painopistealueiden tavoitteet. Nämä molemmat suunnitelmat tulevat näkyviin kevään/kesän aikana
avautuvaan Sähköisen perhekeskuksen Ammattilaisten omaan osioon.

Sähköinen perhekeskus

Sähköinen perhekeskus on perheiden, perhettä suunnittelevien, nuorten sekä ammattilaisten verkkopalvelu, joka tukee alueemme perhekeskustoimintaa. Sähköinen perhekeskus kokoaa yhteen erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvää tietoa sekä niihin kuuluvia Eloisan, kuntien, seurakuntien, yhdistysten ja Kelan tarjoamia palveluja.

Omaperhe on perheellisten ja perhettä suunnittelevien verkkopalvelu, josta löydät apua ja tietoa esimerkiksi lapsen odotuksesta, synnytyksestä, lapsen eri ikäkausista ja perhe-elämästä. Omaperheessä voit myös tehdä erilaisia omahoito-ohjelmia ja valmennuksia itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Valitsemalla Omaperheessä paikkakuntasi, näet artikkeleiden alapuolella palveluita omalta alueeltasi.

Käy jo tänään tutustumassa Omaperheeseen.

Omahelpperi on nuorille suunnattu verkkopalvelu, joka kokoaa Omaperheen tavoin luotettavaa tietoa, tukea ja palveluita yhteen paikkaan. Omahelpperin avulla nuori löytää omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tietoa, esimerkiksi mielen ja kehon hyvinvointiin tai elämän kriisitilanteisiin liittyen. Omahelpperin avulla voidaan myös tavoittaa alueemme apua tarvitsevat nuoret, tukea heitä varhaisessa vaiheessa ja pitää heidät avun piirissä. Omahelpperistä löytyy Etelä-Savon nuorille suunnatut alueelliset palvelut ja esimerkiksi
keskeisimmät valtakunnalliset auttavien puhelimien ja chatien yhteystiedot.

Tutustu Omahelpperiin täällä.

Ammattilaisten oma osio on tarkoitettu kaikille perhekeskustyötä tekeville sote-, kunta-, seurakunta- ja yhdistystoimijoille. Ammattilaisosio tulee sisältämään ammattilaisten ylläpitämiä ohjeistuksia, toimintamalleja ja -tapoja, tietoa ajankohtaisista tapahtumista sekä ammattilaishakemiston. Ammattilaishakemiston avulla ammattilaiset voivat saada neuvoja ja tukea työhönsä esimerkiksi eri ammattiryhmiltä. Ammattilaisosion avulla voidaan myös sujuvoittaa ammattilaisten välistä tiedonvaihtoa toisten hyvinvointialueiden välillä.

Valtakunnallisen Sähköisen perhekeskuksen tuottaa DigiFinland ja sitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Meillä Etelä-Savossa Sähköistä perhekeskustoimintaa koordinoi Etelä-Savon hyvinvointialue ja sen käyttöönottoa edistetään Kestävän kasvun Eloisa -hankkeessa.

Voit vaikuttaa Sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen antamalla palautetta joko sähköpostiin janita.jaaskelainen@etelasavonha.fi tai suoraan Omaperheessä ja Omahelpperissä löytyviin palautelaatikoihin.

Lisätietoa Sähköisestä perhekeskuksesta antaa asiantuntija Janita Jääskeläinen, janita.jaaskelainen@etelasavonha.fi, 044 417 3114.

Avoimet kohtaamispaikat

Lapsiperheiden avoimissa kohtaamispaikoissa on avointa toimintaa, vertaistukea sekä palveluiden jalkautumista. Kohtaamispaikkoihin ovat tervetulleita kaikki lapsiperheet ja toiminta on maksutonta. Perhekeskustoiminnan mukaisesti eri toimijat yhdessä järjestävät toimintaa. Etelä-Savossa on tällä hetkellä viisi perhekeskustoiminnan mukaista avointa
kohtaamispaikkaa:

Eroauttaminen

Eron ensiapu laajeni koko Etelä-Savon alueelle etätapaamisten myötä! Eron ensiapupisteelle voit tulla, kun haluat keskustella omaan tai perheenjäsenesi eropohdintaan liittyvistä asioista. Eron ensiapupisteellä tulet kuulluksi ja kohdatuksi nopeasti ja vaivattomasti. Sinua kohtaamassa eron ensiapupisteellä on alan ammattilaisia Etelä-Savon perhekeskusverkostosta kuten Eloisalta, Mikkelin kaupungilta, Mikkelin Kriisikeskukselta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan perheasiain neuvottelukeskukselta ja VIOLA ry:lta. Eron ensiapupiste on avoinna parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16-18. Voit tulla ilman ajanvarausta tai varata ajan lähi- tai etätapaamiseen www.etelasavonha.fi/eronensiapu. Eron ensiapupiste on Varhaisen tuen pysäkillä, Mikkelin rautatieasemalla.

Etelä-Savon lapsiperheiden eroauttamisen palvelut on yhteen koottuna ero-oppaaseen. Päivitetyn ero-oppaan löydät Eloisan sivuilta www.etelasavonha.fi/eronensiapu.

Seuranta ja arviointi

Perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti koostuu perheiden kyselystä, kuntakohtaisesta toimijoiden arviointikyselystä sekä indikaattoritiedosta. Perheiden kysely toteutettiin loppuvuodesta 2023 ja vastauksia tuli huimat 763kpl! Toimijoiden kysely oli alkuvuodesta 2024. Kokoamme parhaillaan vastauksia yhteen ja julkaisemme tuloksia kevään aikana. Perheiden kyselyn koonnin löydät www.etelasavonha.fi/perhekeskus/.