Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Uutiset

Aluehallitus keskusteli laajasti kehysriihen päätöksistä

Julkaistu: 29.4.2024, klo 13:11

Etelä-Savon aluehallitus kävi laajan keskustelun (29.4.2024) maan hallituksen kehysriihen päätöksistä.

– Saimme hyvinvointialuejohtajalta hyvän katsauksen kehysriihen tapahtumiin ja tuloksiin. Säästöt ovat sen verran suuria, että vaikutukset tulevat näkymään varmasti meilläkin monella tapaa. Paljon tietysti riippuu vielä lakien ja asetusten yksityiskohdista, mutta tässä vaiheessa voimme olla tyytyväisiä, kun pahimmat esillä olleet vaihtoehdot eivät toteutuneet, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Aluehallitus 29042024
Aluehallitus laittoi liikkeelle sosiaalihuollon tietojärjestelmän kilpailutuksen. Vasemmalla edessä istuu hallintopäällikkö Antti Laurikainen. Oikealla istuvat Oskari Valtola, Pirkko Valtola, Soile Moilanen, Heikki Laukkanen ja Santeri Seppälä.

Sosiaalihuollon tietojärjestelmän kilpailutus on alkamassa

Etelä-Savon hyvinvointialueella on käytössään sosiaalihuollon tietojärjestelminä kaksi eri järjestelmää. Hankintalain mukaan järjestelmiä ei voida suoraan yhtenäistää.

– Useamman kuin yhden tietojärjestelmän käyttö vaikeuttaa ja hidastaa sosiaalihuollon palveluprosessien sujuvaa toteuttamista ja vaikeuttaa tiedolla johtamista. Tämä muutos on myös hyvin tervetullut henkilöstön kannalta, sillä eri järjestelmissä toimiminen hankaloittaa työtä käytännössä, kertoo sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi.

Rinnakkaiskäyttö myös estää joltain osin palveluiden toteutumisen yhdenvertaisen ja vaarantaa joidenkin tehtävien lainmukaisen toteutuksen.

– Hajanaisesta järjestelmäympäristöstä ei ole myöskään mahdollista tuottaa luotettavaa ja yhteismitallista tietoa hyvinvointialueen tiedolla johtamisen tarpeisiin, kertoo digijohtaja Jukka Mielonen.

Aluehallitus päättikin aloittaa kilpailutuksen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Eloisa hyväksyy kilpailutuksen aloittamisen ja kilpailutuksen kustannukset. Hankintapäätöksen jälkeen aloitetaan tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa neuvottelut, jossa kustannukset tarkentuvat. Aluehallitus tekee varsinaisen käyttöönoton sopimuksen ja hyväksynnän näiden neuvottelujen ja kokonaiskustannusten tarkennuttua.

Tällä hetkellä kilpailutukseen on osallistumassa Eloisan lisäksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialue. Kilpailutuksen toteuttaminen on tarkoitus tehdä kesästä 2024 alkaen. Järjestelmän käyttöönotto ajoittuisi vuosille 2025-2026.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmänä Eloisassa käytetään nykyisin sosiaalihuollon Pro Consonaa (CGI Suomi Oy) ja Sosiaali Efficaa (Tietoevry Oyj).

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100, saara.tavi@etelasavonha.fi

Digijohtaja Jukka Mielonen, p. 050 549 3285, jukka.mielonen@etelasavonha.fi

Aluehallitus sai ohjeistuksen esteellisyyksien varalle

Aluehallitus hyväksyi toimintaohjeen esteellisyyksistä hyvinvointialueen toimielimissä äänin 8-5 ja aluehallitus vie päätöksen tiedoksi myös aluevaltuustolle.

Äänestyksessä kaatuneessa Eija Stenbergin (sd) vastaesityksessä olisi linjattu, että Eloisassa noudatettaisiin ainoastaan emeritusprofessori Teuvo Pohjalaisen lausunnon kantoja esteellisyyksistä. Voittanut virkamiesten esitys perustui useampien juristien lausuntoihin ja myös muiden hyvinvointialueiden linjauksiin.

Eloisan juristit olivat laatineet toimintaohjeen hyvinvointialueen aiemmin tilaamien asiantuntijalausuntojen pohjalta.

Eloisa oli tilannut esteellisyyksistä vuosina 2022-2024 seuraavat asiantuntijalausunnot: HTT, OTT, YTM Matti Muukkoselta lausunnon ja lisälausunnon 4.6.2022, julkisoikeuden professori Tomi Voutilaiselta 25.4.2023, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ltä 19.5.2023 ja julkisoikeuden professori (emeritus) Teuvo Pohjolaiselta 14.3.2024.

Lisäksi Etelä-Savon hyvinvointialue on saanut käyttöönsä OTT, hallinto-oikeuden professori (emeritus) Olli Mäenpään 27.3.2024 antaman lausunnon Pohjois-Savon hyvinvointialueelle sekä Mäenpään lausuntoon perustuvan Länsi-Uudenmaan ohjeistuksen esteellisyyksistä.

Hyvil Oy:n lausuntoa lukuunottamatta Etelä-Savon hyvinvointialueen pyytämät esteellisyyslausunnot ovat olleet maksullisia. Asiantuntijat ovat veloittaneet lausunnoistaan yhteensä 11 000 euroa.

– Meidän hyvinvointialueen juristien näkemyksen mukaan esteellisyysasiaa on nyt selvitetty kattavasti ja ohjeistustakin löytyy paljon. Siksi jatkossa on tarkoituksenmukaista pidättäytyä mahdollisista maksullisista lisälausunnoista esteellisyyskysymyksiin liittyen. Jos lisälausuntopyynnöille ilmenee vielä tarvetta, lausuntoja olisi tarkoituksenmukaisinta pyytää ensisijaisesti Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ltä, arvioi Eloisan lakimies Tarja Poikolainen.

Esteellisyyskysymykset ovat Eloisan lisäksi nousseet esiin useilla hyvinvointialueilla, joissa toimii muun muassa kunnanhallitusten jäseniä tai kuntien johtavia virkamiehiä aluehallituksissa tai muissa luottamuselimissä.

Lisätietoja

henkilöstölakimies Aki Rasimus, p. 040 656 7444, aki.rasimus@etelasavonha.fi

lakimies Tarja Poikolainen, p. 040 359 9483, tarja.poikolainen@etelasavonha.fi

Aluehallitus äänesti neljännen kerran kokousaikatauluistaan

Kokousaikatauluistaan Eloisan aluehallitus äänesti myös. Äänin 8-5 kaatui Eija Stenbergin (sd) esitys, joka olisi siirtänyt kokoukset maanantailta keskiviikkoihin klo 14 alkaviksi ja kokouspaikaksi Juvan ja Teamsin.

Voittaneen esityksen mukaan hybridikokoukset järjestetään maanantaisin klo 8.30 Mikkelissä ja läsnäoloa vaativat kokoukset Juvalla.

– Äänestimme kokousaikatauluista aluehallituksen historian aikana nyt neljännen kerran, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen.


Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi