Siirry sisältöön
Uutiset

Etelä-Savon isojen järvien tulvat jatkavat laajenemistaan

Julkaistu: 30.4.2024, klo 15:19

Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote:

Mäntyharjun reitin isojen järvien (Puula, Kyyvesi ja Vuohijärvi) vedenpinnat jatkavat nousuaan ja niiden tulva-alueet laajenevat. Säännöstellyn Puulan vedenkorkeus on nousemassa harvinaisen korkealle tasolle toukokuun aikana. Vedenpinnan ennakoidaan nousevan nykyisestä korkeudestaan vielä 10–20 senttimetriä. Edellisen kerran Puula on tulvinut näin korkealle vuonna 2012, jolloin tulva muun muassa peitti alavat ranta-alueet alleen ja irrotti laitureita kiinnityksestään.

Puulan tulvahuippu ajoittunee touko-kesäkuun vaihteeseen. Valumat ovat viime aikoina kasvaneet, sillä lämmennyt sää sulattaa nopeasti viimeisiä lumia ja huhtikuun sademäärät ovat olleet yli kaksinkertaiset tavanomaiseen verrattuna. Mikäli kevät jatkuu sateisena, voi tulva kohota ennakoitua suuremmaksi.

Puulan vedenpinnan nousua hillitään suurilla juoksutuksilla Kissakosken voimalaitoksella. Ohijuoksutukset aloitettiin maaliskuussa ja niitä on kasvatettu kevään aikana. Suuri juoksutusmäärä pitää vedenpinnat korkealla alapuolisessa vesistössä. Vahvajärven vedenpinta on nyt 35 senttiä tavanomaista tulvakorkeuttaan ylempänä. Juoksutusta joudutaan todennäköisesti edelleen kasvattamaan toukokuun aikana.

Sijaitseeko kiinteistösi tulvavaara-alueella? 

Puulalle ja alapuoliseen vesistönosaan on laadittu tulvavaarakartat. Näillä alueilla voit tarkistaa Tulvakeskuksen tulvakarttapalvelusta, sijaitseeko kiinteistösi tulvavaara-alueella https://www.vesi.fi/vesitieto/tulvakarttapalvelu/.

Tulvahuippujen ennakoidaan aiheuttavan vahinkoja matalimmille alueille sijoitetuille rantarakennuksille ja -rakennelmille. Myös matalimpia rantateitä voi jäädä tulvaveden alle.

Varaudu tulvaan 

Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varautua nousevaan tulvaan suojaamalla omaisuuttaan. Vastuu tulvilta suojautumisesta ja tulvavahinkojen ehkäisemisestä on ensisijaisesti kiinteistöjen omistajilla.

Tarkista veneiden ja laitureiden kiinnitykset. Kiinteistönomistajia muistutetaan tarvittaessa suojaamaan kastumisvaarassa olevat rakennukset.

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy esimerkiksi vesi.fi-palvelusta:

Kyyvesi, Suontee ja Vuohijärvi nousevat edelleen

Kyyveden ja sen alapuolisen Rauhajärven vedenpinnat ovat jatkaneet nousuaan. Näiden vesistöjen tulvahuippu ajoittunee toukokuun puolivälin aikoihin. Nousua kertyy vielä nykyisestä korkeudesta 10–15 senttimetriä, mutta mikäli lähiajat ovat sateisia, voi tulva kohota vielä suuremmaksikin.

Myös Hirvensalmen, Pertunmaan ja Joutsan alueilla sijaitsevan Suonteen vedenpinta on noussut harvinaisen korkealle. Suonteen ennakoidaan nousevan enää muutaman sentin. Tulvahuippu on lähes Suonteen vuoden 1924 ennätystulvan tasolla.

Mäntyharjun Pyhäveden ja Kallaveden vedenpinta on viime päivien sadekertymän takia edelleen tulvahuipussaan, eikä vedenkorkeus ole vielä lähtenyt laskuun. Myös Vuohijärven vedenpinta on noussut harvinaisen korkealle ja tulvan ennakoidaan nousevan vielä vajaa viisi senttimetriä.

Voit ilmoittaa tulvahavainnoistasi

Tulvahavainnoista voi ilmoittaa vesi.fi -sivuston karttapalvelussa https://www.vesi.fi/karttapalvelu/. Ilmoitetut havainnot tulevat julkisesti näkyviin ja auttavat viranomaisia tulvatilannekuvan ylläpidossa.

ELY-keskus seuraa tulvatilanteen etenemistä ja jatkaa tiedottamista yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen, alueen kuntien ja Tulvakeskuksen kanssa.