Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perimisessä sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja -asetusta.

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Etelä-Savon hyvinvointialueen sisällä sovelletaan yhdenmukaisia asiakasmaksuja asiakkaan asuinkunnasta riippumatta.

Asetuksen mukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Edellinen tarkistus tehtiin vuosille 2022-2023. Seuraavan kerran tarkistukset tehdään niin, että ne tulevat voimaan 1.1.2024.

Asiakasmaksujen osalta tarkistuksia voidaan tehdä lainsäädännön muuttuessa.

Sivua muokattu 21.8.2023