Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perimisessä sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja -asetusta.

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Etelä-Savon hyvinvointialueen sisällä sovelletaan yhdenmukaisia asiakasmaksuja asiakkaan asuinkunnasta riippumatta.

Asetuksen mukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan pääsääntöisesti kahden vuoden välein.

Asiakasmaksujen osalta tarkistuksia voidaan tehdä lainsäädännön muuttuessa.

Sivua muokattu 27.3.2024