Siirry sisältöön

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11§). Jotta maksua alennetaan tai jätetään perimättä, tulee asiakkaan hakea sitä Etelä-Savon hyvinvointialueen kunkin palvelualueen omalla hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten asiakasmaksu vaarantaa toimeentulon. Hakea voit myös vapaamuotoisella hakemuksella, mutta hakemuksen tulee sisältää vastaavat tiedot ja liitteet kuin Etelä-Savon hyvinvointialueen ohjeessa on mainittu.

Asiakasmaksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan sekä varallisuuteen. Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös samassa taloudessa asuvan puolison tulot ja menot.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksun alentamista voi hakea sosiaalihuollon asiakasmaksuihin.

Kun lähetät henkilötietoja sisältävää sähköpostia, käytä aina turvasähköpostia. Jos käytössäsi ei ole turvasähköpostia, soita asiakasmaksutiimiin, niin saat meiltä lisäohjeita.

Lisätietoja: asiakasmaksutiimi p. 015 351 3333 (ma–pe klo 9–13), asiakasmaksutiimi.iakkaat@etelasavonha.fi

Lisätietoja: asiakasmaksutiimi p. 015 411 4151 (ma–to klo 9–14), asiakasmaksutiimi.mipa@etelasavonha.fi

Lisätietoja: vammaispalveluiden asiakasmaksutiimi: p. 040 149 5843 (ma–pe klo 9–13), asiakasmaksutiimi.vammaispalvelut@etelasavonha.fi

Sivua muokattu 7.2.2024