Siirry sisältöön

Rämälän koulu sijaitsee Rämälän kylässä noin kahdeksan kilometrin päässä Mikkelin keskustasta. Oppilaita kouluun tulee Rämälän kylän lisäksi Tupalasta, Vehmaskylästä sekä Hiirolasta.
Rämälän kyläkoulu on n. 60 oppilaan terve ja puhdas, turvallinen, oppilaita kunnioittava, hänen kehitystään ja oppimistaan monimuotoisesti tukeva iloinen oppimisympäristö, jossa työskentelee ammattiaan arvostava henkilökunta. Koulun yhteisöllisyys kasvattaa lasta mm. erilaisuuden hyväksymiseen, ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen.

Koulussa annetaan yhdysluokkaopetusta ryhmissä 1-2 lk. , 3-4 lk. ja 5-6 lk. Yhdysluokkaopetuksessa mahdollistuu toisen huomioon ottaminen ja toisen auttaminen. Isommat huolehtivat mielellään pienemmistään. Näin he tuntevat itsensä tärkeiksi ja se puolestaan vaikuttaa heidän itsetuntoonsa myönteisesti. Yhdysluokassa oppilas pääsee harjoittelemaan sosiaalisia taitojaan monipuolisesti. Oppilaat tottuvat myös itsenäiseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuuteen. Yhdysluokassa lasten käytökselle ovat tunnusomaisia yhteistyö, yhteenkuuluvuuden tunne, auttaminen, jakaminen, luottamus, tukeminen, varmuus, vastuun kantaminen sekä hienotunteisuus.

Rämälän koulu oppimisympäristönä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen oppimiseen ja kasvamiseen sekä koulurakennuksen sisällä että lähiympäristössä. Neljän luokkatilan lisäksi koulurakennuksessamme on mm. suuri, aktiivisessa iltakäytössä oleva liikuntasali (n. 220 neliömetriä), iso aulatila, ruokasali+keittiö, teknisen työn tila, kirjasto, atk-luokka, erityisopettajan/terveydenhoitajan huone.

Koulun tilat tarjoavat mahdollisuuden pienryhmätyöskentelyyn sekä yksilölliseen työskentelyyn.
Koulun ympäristönä on rauhallinen maalaismaisema, joka tarjoaa mm. monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan sekä retkeilyyn. Ulkoilumaastot ovat aivan koulun läheisyydessä. Koulun laajalla piha-alueella on hyvät liikunta- ja välituntialueet: iso hiekkakenttä, nurmialueet, leikki- ja kiipeilytelineet. Talviliikunnassa on mahdollisuus mäenlaskuun, hiihtämiseen sekä luisteluun.

Koulussa toimii aktiivinen neuvottelukunta, joka järjestää perheille useita tapahtumia lukuvuoden aikana. Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä ja antoisaa. Toimintakulttuuriin kuuluu myös aktiivista oppilaskunta- sekä kummioppilastoimintaa.

Käyntitiedot

Vehmaskyläntie 1
50300 Mikkeli

Palvelupaikka kartalla

Näytä reitti tänne

Puhelinasiointi

Verkkoasiointi

Palvelupaikasta saatavilla olevat palvelut