Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Urpolan koulu on perusopetuksen alakoulu, koulussa toimii myös maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

Urpolan koulu sijaitsee Mikkelin ammattikorkeakoulun kampusalueella N-rakennuksessa sekä sen pihapiiriin sijoittuvissa siirtokelpoisissa luokkatiloissa.

Koulun tavoite on kasvattaa terveen itsetunnon omaava, yhteistyökykyinen, ympäristöä ja lähimmäistä kunnioittava ihminen. Oppilasta ohjataan terveelliseen ja kestävään elämäntapaan yhteistyössä kotien kanssa. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi opetuksessa hyödynnetään ympäröivää luontoa. Koulun toiminta perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka tavoitteena on oppilaan aktiivinen oppijuus, oppimisen vuorovaikutteisuus, myönteiset kokemukset ja oppimaan oppiminen.

Urpola-sana kiteytyy seuraavasti: U (uljas), R (rohkea), P (perinteinen), O (osallistuva), L (luova), A (ahkera).

Käyntitiedot

Prikaatinkatu 3
50100 Mikkeli

Palvelupaikka kartalla

Näytä reitti tänne

Puhelinasiointi

kouluterveydenhoitaja

+358 40 359 7694

Saimaanportin yhtenäiskoulun rehtori, Susanna Savander

044 794 2776

Saimaanportin yhtenäiskoulun apulaisrehtori, Hanna-Kaisa Pylkkänen

044 794 2703

Varajohtaja, Petri Hotti

+358 44 794 2834

Koulusihteeri, Essi Lepistö

+358 40 129 4391

Verkkoasiointi

Postiosoite

Prikaatinkatu 3
50100 MIKKELI

Palvelupaikasta saatavilla olevat palvelut