Siirry sisältöön

Urpolan koulu on perusopetuksen alakoulu, johon kuuluu hallinnollisesti myös Moision sairaala-alueella toimiva sairaalaopetus alakouluikäisille. Lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

Urpolan koulu sijaitsee Mikkelin ammattikorkeakoulun kampusalueella N-rakennuksessa sekä sen pihapiiriin sijoittuvissa siirtokelpoisissa luokkatiloissa.

Koulun tavoite on kasvattaa terveen itsetunnon omaava, yhteistyökykyinen, ympäristöä ja lähimmäistä kunnioittava ihminen. Oppilasta ohjataan terveelliseen ja kestävään elämäntapaan yhteistyössä kotien kanssa. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi opetuksessa hyödynnetään ympäröivää luontoa. Koulun toiminta perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka tavoitteena on oppilaan aktiivinen oppijuus, oppimisen vuorovaikutteisuus, myönteiset kokemukset ja oppimaan oppiminen.

Urpola-sana kiteytyy seuraavasti: U (uljas), R (rohkea), P (perinteinen), O (osallistuva), L (luova), A (ahkera).

Käyntitiedot

Prikaatinkatu 3
50100 Mikkeli

Palvelupaikka kartalla

Näytä reitti tänne

Puhelinasiointi

kouluterveydenhoitaja

+358 40 359 7694

Rehtori, Hanna-Kaisa Pylkkänen

044 794 2703

Varajohtaja, Pertti Hotti

+358 44 794 2834

Koulusihteeri, Jarmo Kinnunen

+358 40 129 4882

Verkkoasiointi

Palvelupaikasta saatavilla olevat palvelut