Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelu

Kuraattoripalvelu on koulunkäynnin ja opiskelun tukea ja ohjausta tarjoavaa ehkäisevää sosiaalipalvelua. Opiskelijan perheen ja muiden läheisten kanssa tehdään yhteistyötä, mutta opiskelija voi tulla kuraattorin luo myös yksin. Vanhempi tai huoltaja ei voi kieltää opiskelijaa käyttämästä kuraattoripalvelua. Kohtaaminen perustuu aina luottamukseen ja opiskelijalla on oikeus kieltää itseään koskevien opiskeluhuollon tietojen luovuttamisen esim. vanhemmille.

Opiskeluhuollon kuraattori tarjoaa ohjausta ja tukea erityisesti perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa sekä osallistuu myös oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.
Opiskelijoilla esikoulusta toiselle asteelle on oikeus käyttää opiskeluhuollon kuraattoripalveluita.
Tarvittaessa kuraattori voi ohjata oppilaan myös muiden ammattilaisten luo.

Esimerkkitilanteita, jolloin kuraattoriin ollaan yhteydessä

 • hankaluudet ja motivaatiopulmat koulunkäynnissä
 • kaverihaasteet tai muut sosiaalisten tilanteiden pulmat
 • kiusaamistilanteet
 • mielialaoireilu, esim. alakuloisuus, ahdistuneisuus
 • käyttäytymisen pulmat
 • elämän kriisi- tai muutostilanteet
 • haasteet perheessä tai lähisuhteissa
 • tunnesäätely
 • koulupoissaolot
 • vanhempien ohjaus, neuvonta, tuki
 • opettajien konsultointi

Etelä-Savon hyvinvointialueella jokaiselle koululle ja esiopetuspisteelle on nimetty oma kuraattori.

Tietoa palvelusta

Kuraattorin luokse voi mennä suoraan tai ottaa yhteyttä esimerkiksi soittamalla tai Wilma-viestillä. Jos asia on kiireellinen, niin kannattaa soittaa. Myös huoltaja, terveydenhoitaja tai opetushenkilökunnan edustaja voi pyynnöstäsi ottaa yhteyttä kuraattoriin.

Puhelinasiointi

Kuraattori, Anttolan koulu (Savonlinna)

Anttolan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 4541

Kuraattori, Anttolan yhtenäiskoulu (Mikkeli)

Anttolan yhtenäiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 794 2778

Kuraattori, Beckerin koulu

Beckerin koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 139 7644

Kuraattori, ESEDU Mikkeli

ESEDU Mikkelin toimipisteen kuraattorien puhelinnumerot.

Kuraattori: liiketoiminta, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka, turvallisuusala, Salosaaren yksikkö

Soita: +358 40 359 8210

Kuraattori: ravintola- ja catering, matkailu, elintarvike, hius- ja kauneudenhoito, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu, TUVA

Soita: +358 40 357 9546

Kuraattori: sosiaali- ja terveys, välinehuolto, logistiikka

Soita: +358 40 359 7691

Kuraattori: rakennus, ajoneuvo, pintakäsittely, puuteoll., tekstiili- ja muoti, taideteoll., talotekn., kone- ja tuotantotekn., puhtaus- ja kiint.

Soita: +358 40 359 8200

Kuraattori, ESEDU Pieksämäki

ESEDU Pieksämäen toimipisteen kuraattorin puhelinnumero.

Kuraattori: metsäala, ajoneuvoala, kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka

Soita: +358 44 799 5624

Kuraattori: hius- ja kauneudenhoitoala, liiketoiminta, ravintola- ja catering, sosiaali- ja terveysala

Soita: +358 44 787 4041

Kuraattori, Harjun koulu

Harjun koulun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 787 4041

Kuraattori, Haukivuoren yhtenäiskoulu

Haukivuoren yhtenäiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 674 2270

Kuraattori, Hiekanpään koulu

Hiekanpään koulun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 588 3720

Kuraattori, Itä-Karjalan kansanopisto

Itä-Karjalan kansanopiston kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 417 4541

Kuraattori, Juvolan koulu

Juvolan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 5456

Kuraattori, Jäppilän koulu

Jäppilän koulun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 588 2401

Kuraattori, Kalevankankaan koulu

Kalevankankaan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 794 2785

Kuraattori, Kalliolan koulu

Kalliolan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 139 7644

Kuraattori, Kallislahden koulu

Kallislahden koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 4533

Kuraattori, Kangasniemen lukio

Kangasniemen kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 139 7644

Kuraattori, Kankaisten koulu

Kankaisten koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 139 7644

Kuraattori, Kellarpellon koulu

Kellarpellon koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 4533

Kuraattori, Kerimäen koulu

Kerimäen koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 2384

Kuraattori, Kontiopuiston koulu

Kontiopuiston koulun kuraattorin puhelinnumero

kuraattori

Soita: +358 44 588 2401

Kuraattori, Kulennoisten koulu

Kulennoisten koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 4541

Kuraattori, Launialan koulu

Launialan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 6914

Kuraattori, Louhen koulu

Louhen koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 5456

Kuraattori, Lyseon koulu

Lyseon koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 794 2778

Kuraattori, Lähemäen koulu

Lähemäen koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 8164

Kuraattori, Maaselän koulu

Maaselän koulun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 588 2401

Kuraattori, Mertalan koulu

Mertalan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 50 476 6884

Kuraattori, Mikkelin esikoulut

Mikkelin alueen esikoulujen kuraattorien puhelinnumerot.

kuraattori: Kalevankankaan pk

Soita: +358 44 794 2785

kuraattori: Enkku, Muksula, Rölli, Marskin pk, Anttolan yhtenäiskoulun esikoulu

Soita: +358 44 794 2778

kuraattori: Lippulaiva, Peitsarin ja Rantakylän pk

Soita: +358 40 359 8164

Kuraattori: Otavan pk

Soita: +358 40 359 9018

kuraattori: Vilttihattu, Emolan ja Naisvuoren pk, Haukivuoren yhtenäiskoulun esikoulu

Soita: +358 40 674 2270

kuraattori: Pilke Sävelpolku, Lähemäen pk, Kilikello ja Ristiinan yhtenäiskoulun esikoulu

Soita: +358 40 359 6914

kuraattori: Saksalan pk, Pesäpuu, Huusharju, Pirtti

Soita: +358 40 656 7356

kuraattori: Kattilansilta, Pilke Sirius, Huiskilo

Soita: +358 50 444 4109

Kuraattori: Tuukkalan ja Kyyhkylän pk

Soita: +358 40 359 8727

Kuraattori, Mikkelin lukio

Mikkelin lukion kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 50 389 1259

Soita: +358 40 359 7297

Kuraattori, Mäntyharjun lukio

Mäntyharjun lukion kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 40 352 3298

Kuraattori, Mäntyharjun yhtenäiskoulu

Mäntyharjun yhtenäiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 565 5283

Kuraattori, Nojanmaan koulu

Nojanmaan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 5456

Kuraattori, Nätkin koulu

Nätkin koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 50 476 6884

Kuraattori, Otavan koulu

Otavan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 9018

Kuraattori, Otavan opisto

Otavan opiston kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 40 359 7691

Kuraattori, Pieksämäen lukio

Pieksämäen lukion kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 787 4041

Kuraattori, Pihlajaniemen koulu

Pihlajaniemen koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 4533

Kuraattori, Punkaharjun koulu

Punkaharjun koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 4541

Kuraattori, Puumalan yhtenäiskoulu

Puumalan yhtenäiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 50 444 4109

Kuraattori, Päämajakoulu

Päämajakoulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7356

Kuraattori, Rantakylän yhtenäiskoulu

Rantakylän yhtenäiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori 1.-2.luokat

Soita: +358 40 359 8164

Kuraattori 3.-9.luokat

Soita: +358 40 359 9018

Kuraattori, Rantasalmen lukio

Rantasalmen lukion kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 558 5288

Kuraattori, Rantasalmen yhtenäiskoulu

Rantasalmen yhtenäiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 558 5288

Kuraattori, Ristiinan yhtenäiskoulu

Ristiinan yhtenäiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 6914

Kuraattori, Rouhialan koulu

Rouhialan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7356

Kuraattori, Rämälän koulu

Rämälän koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 674 2270

Kuraattori, Saimaanportin koulu

Saimaanportin koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 50 444 4109

Kuraattori, Sairilan koulu

Sairilan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 481 1540

Kuraattori, Samiedu

Samiedun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 50 463 4840

kuraattori

Soita: +358 44 417 4217

Kuraattori, Sateenkaaren erityiskoulu

Sateenkaaren erityiskoulun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 787 4041

Kuraattori, Savonlinnan Lyseon lukio

Lyseon lukion kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 5456

Soita: +358 50 475 4096

Kuraattori, Savonlinnan Taidelukio

Savonlinnan Taidelukion kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 50 475 4096

Soita: +358 40 655 9978

Kuraattori, Savonlinnan kansanopisto

Savonlinnan kansanopiston kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 417 4533

Kuraattori, Savonrannan koulu

Savonrannan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 44 417 2384

Kuraattori, Spesia Mikkeli

Spesia Mikkelin toimipisteen kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 40 359 8200

Kuraattori, Spesia Pieksämäki

Spesia Pieksämäen toimipisteen kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 799 5624

Kuraattori, Spesia Savonlinna

Spesia Savonlinnan toimipisteen kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 417 4533

Kuraattori, Suomen nuoriso-opisto

Suomen nuoriso-opiston kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 8200

Kuraattori, Talvisalon koulu

Talvisalon koulun kuraattorin puhelinnumero.

Luokat 1.-6.

Soita: +358 44 417 4533

Luokat 7.-9.

Soita: +358 40 610 6721

Kuraattori, Tanhuvaaran Urheiluopisto

Tanhuvaaran Urheiluopiston kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 417 4533

Kuraattori, Tuppuralan koulu

Tuppuralan koulun kuraattorin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7356

Kuraattori, Virtasalmen koulu

Virtasalmen koulun kuraattorin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 588 2401

Palvelupaikat