Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelu

Kuraattoripalvelu on koulunkäynnin ja opiskelun tukea ja ohjausta tarjoavaa ehkäisevää sosiaalipalvelua. Opiskelijan perheen ja muiden läheisten kanssa tehdään yhteistyötä, mutta opiskelija voi tulla kuraattorin luo myös yksin. Vanhempi tai huoltaja ei voi kieltää opiskelijaa käyttämästä kuraattoripalvelua. Kohtaaminen perustuu aina luottamukseen ja opiskelijalla on oikeus kieltää itseään koskevien opiskeluhuollon tietojen luovuttamisen esim. vanhemmille.

Opiskeluhuollon kuraattori tarjoaa ohjausta ja tukea erityisesti perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa sekä osallistuu myös oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.
Opiskelijoilla esikoulusta toiselle asteelle on oikeus käyttää opiskeluhuollon kuraattoripalveluita.
Tarvittaessa kuraattori voi ohjata oppilaan myös muiden ammattilaisten luo.

Esimerkkitilanteita, jolloin kuraattoriin ollaan yhteydessä

 • hankaluudet ja motivaatiopulmat koulunkäynnissä
 • kaverihaasteet tai muut sosiaalisten tilanteiden pulmat
 • kiusaamistilanteet
 • mielialaoireilu, esim. alakuloisuus, ahdistuneisuus
 • käyttäytymisen pulmat
 • elämän kriisi- tai muutostilanteet
 • haasteet perheessä tai lähisuhteissa
 • tunnesäätely
 • koulupoissaolot
 • vanhempien ohjaus, neuvonta, tuki
 • opettajien konsultointi

Etelä-Savon hyvinvointialueella jokaiselle koululle ja esiopetuspisteelle on nimetty oma kuraattori.

Toimi näin

Kuraattorin luokse voi mennä suoraan tai ottaa yhteyttä esimerkiksi soittamalla tai Wilma-viestillä. Jos asia on kiireellinen, niin kannattaa soittaa. Myös huoltaja, terveydenhoitaja tai opetushenkilökunnan edustaja voi pyynnöstäsi ottaa yhteyttä kuraattoriin.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.