Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Etelä-Savolaisten yhdessä ideoima ja tekemä Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma vuoteen 2030 on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, jonka keskeisinä tavoitteina on

 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut,
 • parantaa palveluiden laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta,
 • kehittää iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuutta.

Näiden tavoitteiden pohjalta eteläsavolaiset ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman vuoteen 2030.

Mikä on ikäohjelma?

Tutustu videolta (Youtube) mistä Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelmassa on kyse.

Miksi ikäohjelma on suunniteltu?

Etelä-Savon Ikäohjelman pohjana on muun muassa vanhuspalvelulaki, kansallinen ikäohjelma sekä laatusuositus ja se noudattaa hallitusohjelman linjauksia.

Ikäohjelman syntymiseen on vaikuttanut myös se, että Etelä-Savossa väkimäärä vähenee ja asukkaiden keski-ikä nousee muuta maata voimakkaammin. Toisin sanoen eteläsavolaisia ikäihmisiä on vuosi vuodelta suurempi joukko.

Ikääntyvät haluavat asua kotona pidempään ja valita itse käyttämänsä palvelut. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden tulee tukea jokaisen asukkaan toimintakuntoa parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteiskunnan rahalliset ja henkilölliset resurssit ovat kuitenkin aina rajalliset, eli uusia toimintamalleja on toiveiden täyttämiseksi ja palvelujen turvaamiseksi kehitettävä. Digitalisaatio ja uusi teknologia mahdollistavat myös uudenlaisten palvelujen tuottamisen ikääntyvien tueksi.

Etelä-Savo on ammatti-ihmisille vetovoimainen työn tekemisen seutu ja täältä löytyy hyviä työpaikkoja, joissa voi entisestään kehittää omaa osaamistaan ja tukea omaa urakehitystään.

Näiden haasteiden, toiveiden ja mahdollisuuksien pohjalta on asukkaiden ja eri toimijoiden yhteistyönä syntynyt eteläsavolaisten ikäohjelma.

Ikäohjelman suunnittelussa yhteistyötä tehneet tahot

 • eteläsavolaiset ikäpalvelujen asiakkaat
 • Etelä-Savossa asuvat ihmiset
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät
 • yrittäjät
 • kolmas sektori (esim. yhdistykset ja säätiöt)
 • vapaaehtoiset
 • kehittäjäkumppanit, vanhusneuvosto

Ikäohjelma on laadittu osallistavissa työpajoissa syntyneiden aineistojen pohjalta. Työpajoihin on osallistunut laajasti alueellisia sidosryhmiä ja Etelä-Savon ikääntyneiden palvelujen ydinryhmän edustajat.

Ikäohjelman tavoite

Ikäohjelman tavoitteena on, että 94% yli 75-vuotiaista eteläsavolaisista asuu omassa kodissaan.

Omatoimista kotona asumista edistetään ja tuetaan niin hyvin, että vain 12% kotona asuvista tarvitsee tukea kotiin tuotavilla palveluilla. Tavoitteeseen päästään asukkaan iän ja palvelutarpeen mukaisesti hiotun tukipalveluverkoston avulla. Kaikki kotiin, palvelutaloihin ja hoiva-asumiseen tuotettavat palvelut ovat laadukkaita ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti parhaita mahdollisia.

Miten tavoite saavutetaan?

Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelmassa on määritelty painopistealueet, joiden avulla muodostuu jokaisen ikäihmisen yksilöllinen turvakehä. Turvakehä koostuu seuraavista osista:

 • Tarjolla ikäystävällistä asumista
 • Saatavilla laadukkaita palveluja
 • Mahdollisuuksia työn tekemiselle
 • Tukea toimintakyvyn ylläpitoon
 • Käytössä laaja tukiverkosto
 • Apuna uusinta teknologiaa

Sinä, minä ja me kaikki olemme omalta osaltamme tärkeässä roolissa ikäohjelman toteuttajina. Otetaan vastuuta läheisistämme ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Tehdään yhdessä Etelä-Savosta esimerkillisen ikäystävällinen!

Kuka valvoo?

Ikäohjelman toteutumista seurataan sovituilla mittareilla vuosittain muun muassa:

 • omavalvonnalla
 • vanhusneuvostojen toimesta
 • vastuuorganisaatioiden tilinpäätösten yhteydessä
 • laaturaportti-seurannassa
 • alueellisessa hyvinvointikertomuksessa

Sivua muokattu 17.11.2023