Siirry sisältöön

Lastensuojelun avohuolto

Lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Ensisijainen vastuu lapsesta on lapsen vanhemmilla ja huoltajilla.

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Avohuollon tehtävänä on lapsen kasvuolojen kehittäminen ja vanhemmuuden ja vanhempien kasvatuskyvyn tukeminen. Avohuollon asiakkuus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen. Avohuollon tukitoimet räätälöidään lapsen tarpeen mukaisella tavalla ja niitä voivat olla muun muassa tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Lasta ja perhettä voidaan tukea myös tarvittaessa kaikilla muilla sosiaalipalveluilla ja yhteistyötä perheen verkoston kanssa tehden.

Jokaisella lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa olevalla lapsella on nimetty vastuusosiaalityöntekijä, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Jokaiselle lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oleva lapsi saa oman asiakassuunnitelman. Siihen on kirjattu olosuhteet ja asiat joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja perheen tuen tarve sekä tarvittavat palvelut.

Tietoa palvelusta

Saat ohjausta ja neuvontaa olemalla yhteydessä lastensuojelun virka-ajan päivystykseen.

Jos sinulla ja perheelläsi on jo asiakkuus lastensuojelussa, ota yhteys omaan vastuusosiaalityöntekijääsi (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä).

Palvelupaikat