Siirry sisältöön

Lastensuojelun avohuolto

Lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Ensisijainen vastuu lapsesta on lapsen vanhemmilla ja huoltajilla.

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Avohuollon tehtävänä on lapsen kasvuolojen kehittäminen ja vanhemmuuden ja vanhempien kasvatuskyvyn tukeminen. Avohuollon asiakkuus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen. Avohuollon tukitoimet räätälöidään lapsen tarpeen mukaisella tavalla ja niitä voivat olla muun muassa tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Lasta ja perhettä voidaan tukea myös tarvittaessa kaikilla muilla sosiaalipalveluilla ja yhteistyötä perheen verkoston kanssa tehden.

Jokaisella lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa olevalla lapsella on nimetty vastuusosiaalityöntekijä, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Jokaiselle lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oleva lapsi saa oman asiakassuunnitelman. Siihen on kirjattu olosuhteet ja asiat joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja perheen tuen tarve sekä tarvittavat palvelut.

Toimi näin

Saat ohjausta ja neuvontaa olemalla yhteydessä lastensuojelun virka-ajan päivystykseen.

Jos sinulla ja perheelläsi on jo asiakkuus lastensuojelussa, ota yhteys omaan vastuusosiaalityöntekijääsi (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä).

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastensuojelun avohuollon asiakkuus alkaa sosiaalityöntekijän tekemän arvion perusteella, esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Yleensä lastensuojelun avohuollon työskentelyä tarvitaan, kun lapsen terveys tai kehitys vaarantuu, tai yleiset lapsiperheiden sosiaalipalvelut eivät riitä. Voi myös olla, että perhepalvelut riittäisivät, mutta välttämättömiä palveluja ei haluta ottaa vastaan ja sen takia tarvitaan lastensuojelun osaamista ja tukitoimia.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Hyvinvointialue järjestää palvelut tarpeen mukaan.