Siirry sisältöön

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto tarkoittaa lapsen ja hänen perheensä tukemista sijaishuollon jälkeen suunnitelmallisesti ja tarpeen mukaisesti. Itsenäistyvän nuoren jälkihuolto voi olla itsenäiseen elämään tukemista asumiseen, opiskeluun ja toimeentuloon liittyen. Oikeus jälkihuoltoon syntyy, kun lapsen sijaishuolto päättyy tai hän on ollut yhtäjaksoisesti avohuollon sijoituksessa vähintään puoli vuotta.

Jälkihuollossa olevalle lapselle / nuorelle nimetään oma asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa määritellään lapsen / nuoren tarvitsema tuen tarve ja palvelut, jotka suunnitellaan yksilöllisesti kunkin lapsen / nuoren tarpeista lähtöisin.

Mikäli huostassa pidon lopettamisen jälkeen viiteen vuoteen asiakkaalla ei ole lastensuojelupalveluiden tarvetta, jälkihuolto-oikeus päättyy.

Jälkihuolto on vapaaehtoista. Jälkihuolto-oikeus säilyy kieltäytymisestä huolimatta, ja jälkihuoltopalveluiden piiriin on mahdollista tulla uudestaan (alle 5 vuotta kulunut) ilmoittamalla tarpeestaan jälkihuollosta vastaavalle hyvinvointialueelle.

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä lapsen / nuoren asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään.

Palvelupaikat