Siirry sisältöön

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu maksuton lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä.
Kouluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät:

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
    Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksessa. Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhemmat pyydetään mukaan tarkastukseen.
    Etelä-Savon hyvinvointialueella jokaisessa koulussa toimii nimetty terveydenhoitaja.
    Terveydenhoitajan työparina koululla työskentelee koululääkäri.

Toimi näin

Terveydenhoitajalle voit laittaa yhteydenottopyynnön Wilman kautta tai soittaa terveydenhoitajan puhelinnumeroon.
Määräaikaiset terveystarkastukset toteutetaan koulupäivän lomassa. Laajoihin terveystarkastuksiin tulee terveydenhoitajalta kutsu.
Lääkärintarkastusaika varataan terveydenhoitajan kautta.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon työntekijät seuraavat oppilaan kasvua ja kehitystä. Lisäksi he edistävät oppilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat vanhempia ja huoltajia kasvatuksessa. Kouluterveydenhuolto myös vastaa siitä, että kouluympäristö on terveellinen ja turvallinen.

Oppilas pääsee terveystarkastukseen jokaisella vuosiluokalla. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa oppilaan eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle tulee kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan heille.