Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon psykologin palvelut

Opiskeluhuollon psykologit työskentelevät kouluissa ja oppilaitoksissa.
Opiskeluhuollon psykologin työhön kuuluu yksilökohtaista ja yhteisöllistä työtä esikoulu- alakoulu- ja yläkouluikäisten lasten tai nuorten ja 2. asteen opiskelijoiden kanssa. Psykologi osallistuu koulujen oppilashuoltotyöryhmiin, konsultoi opettajia oppilaiden ja opiskelijoiden asioissa, tapaa oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän vanhempiaan.
Opiskeluhuollon psykologi tekee erilaisia oppimiseen liittyviä psykologisia tutkimuksia ja selvityksiä ja ohjaa oppilaita ja opiskelijoita eteenpäin heidän tarvitsemiinsa palveluihin yhteistyössä opettajien, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa.
Opiskeluhuollon psykologi osallistuu kouluyhteisön kehittämiseen oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa osallistumalla mm. koulujen kehittämispäiviin ja vanhempainiltoihin.

Opiskeluhuollon psykologiin voi olla yhteydessä esim. kun on

 • hankaluuksia koulunkäynnissä
 • motivaatio-ongelmia
 • poissaoloja
 • pulmia kaverisuhteissa, perheessä tai muissa lähisuhteissa
 • mielialaoireilua
 • ahdistuneisuutta
 • jännittämistä
 • tunnesääntelyn ongelmia
 • käyttäytymiseen liittyviä ongelmia
 • elämän kriiseihin liittyvää tuen tarvetta
 • elämän muutostilanteisiin liittyvää tuen tarvetta
 • vanhempien tuentarvetta
 • opettajien konsultaatiotarvetta

Tietoa palvelusta

Oppilas, opiskelija tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä psykologiin itse tai esimerkiksi opettajan tai kuraattorin välityksellä.
Yhteydenoton voi tehdä joko suoraan puhelimella tai Wilman kautta.
Opettaja, koulun ja opiskeluhuollon muu henkilökunta voi kontaktoida psykologia puhelimella, Wilma-viestillä tai turvasähköpostilla.
Psykologi sopii tapaamiset koululle tai sovittuun muuhun työpisteeseen.

Puhelinasiointi

Psykologi, Beckerin koulu

Beckerin koulun koulupsykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7485

Psykologi, ESEDU Mikkeli

ESEDU Mikkelin toimipisteiden psykologien puhelinnumerot

Psykologi: liiketoim., hius- ja kauneudenhoito, sote, välinehuolto, sähkö- ja automaatio, tieto- ja viestintätekniikka, turvallisuus, TUVA

Soita: +358 40 656 7812

Psykologi: rav. -ja catering, matkailu, elintarvike, puhtaus- ja kiint.palvelu, logistiikka

Soita: +358 40 480 3897

Psykologi: metsä-, maatalous- ja puutarha-ala

Soita: +358 40 359 9735

Psykologi, ESEDU Pieksämäki

Esedun Pieksämäen toimipisteiden psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 583 9739

Psykologi, Harjun koulu

Harjun koulun psykologin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 799 5634

Psykologi, Haukivuoren yhtenäiskoulu

Haukivuoren yhtenäiskoulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 50 369 8760

Psykologi, Hiekanpään koulu

Hiekanpään koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 40 548 1865

Psykologi, Jäppilän koulu

Jäppilän koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 44 799 5634

Psykologi, Kalevankankaan koulu

Kalevankankaan koulun psykologin puhelinnumero

Soita: +358 40 353 4636

Psykologi, Kalliolan koulu

Kalliolan koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7485

Psykologi, Kankaisten koulu

Kankaisten koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7485

Psykologi, Kerimäen yhtenäiskoulu

Kerimäen yhtenäiskoulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 565 4317

Psykologi, Koittilan koulu

Koittilan koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7485

Psykologi, Kontiopuiston koulu

Kontiopuiston koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 40 548 1865

Psykologi, Launialan koulu

Launialan koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 353 4636

Psykologi, Lohilahden koulu

Lohilahden koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 167 8793

Psykologi, Lähemäen koulu

Lähemäen koulun psykologin puhelinnumero

Soita: +358 40 656 7470

Psykologi, Maaselän koulu

Maaselän koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 44 799 5634

Psykologi, Mikkelin alueen esiopetus

Mikkelin alueen esikoulujen psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 40 656 7874

Psykologi, Mikkelin lukio

Mikkelin lukion psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 9503

Psykologi, Mäntyharjun lukio

Mäntyharjun lukion psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 660 8492

Psykologi, Mäntyharjun yhtenäiskoulu

Mäntyharjun yhtenäiskoulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 660 8492

Psykologi, Otavan koulu

Otavan koulun psykologin puhelinnumero

Soita: +358 40 359 9735

Psykologi, Otavan opisto

Otavan opiston psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 480 3897

Psykologi, Pieksämäen lukio

Pieksämäen lukion psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 40 583 9739

Psykologi, Punkaharjun yhtenäiskoulu

Punkaharjun yhtenäiskoulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 565 4317

Psykologi, Päämajakoulu

Päämajakoulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7470

Psykologi, Rantakylän yhtenäiskoulu

Rantakylän yhtenäiskoulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 9547

Psykologi, Rantasalmen esiopetus

Rantasalmen esiopetuksen psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7811

Psykologi, Rouhialan koulu

Rouhialan koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 9547

Psykologi, Rämälän koulu

Rämälän koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 9735

Psykologi, Saimaanportin koulu

Saimaanportin koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 193 5490

Psykologi, Sairilan koulu

Sairilan koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 9735

Psykologi, SamiEdu

SamiEdun Pohjolankadun yksikön psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 586 5894

Psykologi, Savonlinnan alueen esiopetus

Savonlinnan alueen esiopetuksen psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7811

Psykologi, Spesia Mikkeli

Spesia Mikkelin toimipisteen psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7812

Psykologi, Spesia Pieksämäki

Spesia Pieksämäen toimipisteen psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 583 9739

Psykologi, Step Pieksämäki

Step -koulutuksen Pieksämäen toimipisteen psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 583 9739

Psykologi, Sulkavan esiopetus

Sulkavan esiopetuksen psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7811

Psykologi, Suomen Nuoriso-opisto

Suomen Nuoriso-opiston psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 656 7812

Psykologi, Talvisalon koulu

Talvisalon koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 565 4317

Psykologi, Tuppuralan koulu

Tuppuralan koulun psykologin puhelinnumero.

Soita: +358 40 359 9735

Psykologi, Virtasalmen koulu

Virtasalmen koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 44 799 5634

Palvelupaikat