Siirry sisältöön

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

Erotilanteessa vanhempien on hyvä sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta sekä elatuksesta.

Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli se on lapsen edun mukainen.
Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä, vaan hänen tehtävänään on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja valvoa, etteivät sopimukset ole lapsen edun vastaisia.

Vanhempien tulee selvittää lapsen omat, lähinnä asumiseen ja tapaamisiin liittyvät, toivomukset ja mielipiteet ennen käyntiään lastenvalvojalla, mikäli se lapsen kehitystaso huomioon ottaen on mahdollista. Lapsen mielipiteen selvittäminen kirjataan sopimukseen. Elatukseen liittyvät kysymykset ovat vanhempien välisiä, eikä niistä tule keskustella lapsen kanssa.

Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen asioista keskenään tai lastenvalvojan luona, kyseiset asiat on mahdollista viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tarjolla on myös perheasioiden sovittelua.

Tietoa palvelusta

Voit saada neuvoja ja ohjausta lapsen asioista sopimiseen ottamalla yhteyttä lastenvalvojaan.

Puhelinasiointi

Lastenvalvoja, Mikkelin toimipiste

Puhelinasiointi lastenvalvojille Mikkelissä, Hirvensalmella, Puumalassa, Pertunmaalla, Mäntyharjulla ja Juvalla asuville.

  • Perheoikeudellisia palveluita koskeva neuvonta ja ohjaus
  • Ajanvaraus lastenvalvojan vastaanotolle
  • Lastenvalvojan konsultaatiot ammattilaisille

Mikkelissä, Puumalassa ja Hirvensalmella asuville, lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan A - L ja Kangasniemellä asuville.

Soita: +358 40 129 4290

Mikkelissä, Hirvensalmella, Puumalassa asuville; lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan T - Ö sekä Mäntyharjulla ja Pertunmaalla asuville.

Soita: +358 40 129 4544

Mikkelissä, Puumalassa ja Hirvensalmella asuville, lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan M - S ja Juvalla asuville.

Soita: +358 44 351 2372

Palveluajat

Soittoaika
ma–pe 09:00–10:00

Lastenvalvoja, Pieksämäen toimipiste

Puhelinasiointi lastenvalvojalle Pieksämäellä asuville

  • Perheoikeudellisia palveluita koskeva neuvonta ja ohjaus
  • Ajanvaraus lastenvalvojan vastaanotolle
  • Lastenvalvojan konsultaatiot ammattilaisille

Soita: +358 40 129 4544

Palveluajat

Soittoaika
ma–pe 09:00–10:00

Lastenvalvoja, Savonlinnan toimipiste

Puhelinasiointi lastenvalvojalle Savonlinnassa, Enonkoskella, Sulkavalla ja Rantasalmella asuville.

  • Perheoikeudellisia palveluita koskeva neuvonta ja ohjaus
  • Ajanvaraus lastenvalvojan vastaanotolle
  • Lastenvalvojan konsultaatiot ammattilaisille

Soita: +358 44 417 4122

Palveluajat

Soittoaika
ma–pe 09:00–10:00