Siirry sisältöön

Lapsiperheen kotipalvelu

Lapsiperheen kotipalvelu on tilapäistä, tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Lapsiperheen kotipalvelussa tuki kohdennetaan konkreettisesti perheen ja erityisesti lapsen arkeen.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Lapsiperheen kotipalvelu on tarkoitettu avuksi silloin, kun tarvitset apua tai tukea esimerkiksi lasten hoitoon ja huolenpitoon, asiointiin ja/tai päivittäisestä kodin siisteydestä huolehtimiseen.

Kotipalvelun keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Toimi näin

Voit jättää sähköisen kiireettömän yhteydenottopyynnön tai soittaa lapsiperheiden asiakasohjaukseen. Lapsiperheen kotipalvelua voit myös hakea sähköisellä hakemuksella.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Lapsiperheen kotipalvelua ei anneta esim. seuraavissa tapauksissa:
Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta,
pelkkään siivoukseen,
kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi,
henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen,
*vanhempien lastenhoitotarpeeseen, tai muuhun pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon.