Siirry sisältöön

Tuki voi olla tarpeellista erilaisissa elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa esimerkiksi sairastumisen tai elämänkriisien vuoksi tai kun perheellä ei ole läheisiä arjessaan tukena. Tavoitteena on ennakoivasti ehkäistä ongelmien syntymistä ja lastensuojelun tarvetta.

Kuvituskuva taapero syö

Ota yhteyttä

Perheneuvo
Sosiaalihuollon lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluiden tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden, parisuhteen ja kasvatuksen …

Lapsiperheiden asiakasohjaus

Lapsiperheiden asiakasohjaus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille suunnatuista palveluista.

Lapsiperheiden asiakasohjaukseen eli …

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi. Sosiaalityöntekijä …

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheen kotipalvelu on tilapäistä, tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa …

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja pari- ja perhesuhteita vahvistamalla. Kasvatus- ja …

Perhetyö

Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista koko perheen kanssa toteutettavaa hyvinvointia lisäävää muutostyötä. Perhetyö tukee …

Lapsiperheiden tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti lapsen elämään sekä edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.…

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.