Siirry sisältöön

Lapsen omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelu, jossa tuetaan vaikeasti vammaisen tai sairaan lapsen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hänelle läheisen henkilön avulla. Pääsääntöisesti omaishoitajana toimivat lapsen huoltajat.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu lapselle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuessa asiakkaana on lapsi, jonka arjen tueksi omaishoito on lapsen edun mukainen hoidon ja huolenpidon järjestämisen muoto. Omaishoidon tuki on tavoitteellista. Omaishoitaja on perehtynyt lapsen hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin ja lapsen käyttäytymisen erityispiirteisiin.

Etelä-Savon hyvinvointialueella kannustetaan omaishoidon tuen jakamista huoltajien kesken. Yhteinen vastuu lapsen hoidosta ja huolenpidosta tukee lapsen ja koko perheen hyvinvointia.

Toimi näin

Voit hakea omaishoidon tukea täyttämällä sähköisen lapsiperheiden palvelujen hakemuksen. Luethan ennen hakemuksen täyttämistä omaishoidon tuen myöntämisen perusteista omaishoidon tuen soveltamisohjeesta.
Kun hakemus vastaanotetaan, sinuun ollaan yhteydessä.

Omaishoidon tuesta ja hakemisesta voit kysyä lisää Perheneuvosta puhelimitse tai diginä. Jos lapsella on asiakkuus vammaispalveluihin, ole yhteydessä vammaispalveluiden asiakasohjaukseen.

Kun omaishoidon tuen määräaikainen sopimus on päättymässä:
Hae hyvissä ajoin tukea uudestaan, jos omaishoidon tuen tarve on edelleen ajankohtainen. Hakemuksen käsittelyaika on max 3 kk.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Perheenne voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen, jos lapsi tarvitsee jatkuvaa, päivittäistä, huomattavasti sitovaa ja merkittävästi ikätasosta poikkeavaa hoitoa ja huolenpitoa. Tämän lisäksi jomman kumman alla olevista tulee täyttyä:

Lapsi voi tarvita säännöllisiä vaativia hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi letkuravitsemusta, katetrointia tai monipistosinsuliinihoitoa taikka hänellä voi olla apuvälineitä, joiden käyttäminen vaatii erityistä perehtyneisyyttä, tai

Lapsi voi tarvita välitöntä ja jatkuvaa valvontaa ja ohjausta useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan tai lapsen kommunikaation tukeminen voi olla jatkuvaluonteisesti erittäin vaativaa.

Oikeutta omaishoidon tukeen ei ole, jos hoidettavan avun tarve on pääasiassa sanallista ohjausta ja muistuttelua. Ainoastaan ohjauksen ja valvonnan tarve eivät ole riittäviä perusteita omaishoidon tuelle.

Lapsen hoidon ja muun huolenpidon järjestäminen omaishoitona edellyttää hänen kaikkien huoltajiensa suostumusta.

Tausta ja lainsäädäntö