Siirry sisältöön

Perhetyö

Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista koko perheen kanssa toteutettavaa hyvinvointia lisäävää muutostyötä. Perhetyö tukee vanhemmuutta, perheen toimintakykyä ja itsenäistä pärjäämistä, ohjaa perheen voimavarojen vahvistamisessa ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisessa.

Perhetyötä tehdään perheen tarpeista lähtien. Perhetyö toteutetaan tavanomaisesti perheen kotona. Lisäksi perhetyö on tukena ja osallistuu tarpeen mukaan esimerkiksi myös lapsen ja perheen verkostoyhteistyöhön.

Perhetyössä työskennellään vaihtelevasti eri perheenjäsenien kanssa tavoitteiden mukaisesti. Erilaisin toiminnallisin tavoin pyritään lisäämään perheen arkeen yhdessäolon mukavia hetkiä. Perhetyössä mietitään yhdessä perheen ja vanhempien kanssa keinoja helpottamaan arjen sujuvuutta sekä ratkaisuja vanhemmuuden ja huolenpidon pulmatilanteisiin (vuorovaikutus, päivärytmi, rajat ja säännöt, yhteinen tekeminen).

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden asiakasohjaukseen. Voit myös jättää sähköisen kiireettömän yhteydenottopyynnön.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhetyö on tarkoitettu perheille, joissa on ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi.
Perhetyö on erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelu, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Perhetyön ja muiden mahdollisten sosiaalipalveluiden tarvetta arvioi lapsiperheiden sosiaalityöntekijä.

Voit hyötyä perhetyöstä, jos koet tarvetta perhetyön konkreettiselle arjen tuelle esimerkiksi perhe-elämän sujuvuuden ja arkirytmin vahvistamiseen, vanhemmuuden keinojen lisääntymiseen, perheen myönteisen vuorovaikutuksen lisääntymiseen, muutostilanteeseen.