Siirry sisältöön

Lapsiperheiden tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti lapsen elämään sekä edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Tukiperhe voi olla avuksi lapsiperheelle, kun se tarvitsee tukea eikä ympärillä ole sukulaisia, ystäviä tai muita auttavia verkostoja tukena.
Tukisuhdetoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden palvelua, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden asiakasohjaukseen, Perheneuvoon. Voit myös tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen sähköisellä lomakkeella.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukisuhdetoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden palvelua, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Tukisuhdepalvelu, jota tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ovat, on erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelu.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Sekä tukihenkilö- että tukiperhetoiminta räätälöidään lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukihenkilö tapaa lasta yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä parin tunnin ajan viikon tai kahden viikon välein. Tukiperhetoiminnassa lapsi viettää tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilölle tai -perheelle maksetaan työstä kulukorvaus ja palkkio. Työhön saa koulutusta. Tukihenkilöiden ja -perheiden vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn päättymisen jälkeen.