Siirry sisältöön

Sosiaalihuollon lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluiden tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden, parisuhteen ja kasvatuksen haasteissa. Tuki voi olla tarpeellista erilaisissa elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa esimerkiksi sairastumisen tai elämänkriisien vuoksi tai kun perheellä ei ole läheisiä arjessaan tukena. Tavoitteena on ennakoivasti ehkäistä ongelmien syntymistä ja lastensuojelun tarvetta.

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä Perheneuvoon (lapsiperheiden asiakasohjaukseen). Voit myös tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen sähköisesti.

Puhelinasiointi

Lapsiperheiden asiakasohjaus, Perheneuvo

Perheneuvon puhelinasiointi Eloisan lapsiperheille
Perheneuvo palvelee kaikkia eteläsavolaisia lapsiperheitä

Soita: +358 15 411 4120

Palveluajat

Soittoaika
ma–pe 09:00–14:00

Verkkoasiointi

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Mikkelin alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on ilman suostumusta tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää.

Huomioi, että tämä ilmoitus koskee vain Hirvensalmella, Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Puumalassa vakituisesti asuvia.

Ilmoitus on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Mikkelin alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Pieksämäen alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on ilman suostumusta tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta.
Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää. Sosiaalihuoltolaki myös velvoittaa laajasti eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen.
Jos olet epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voit kysyä neuvoa lapsiperheiden, työikäisten tai iäkkäiden palveluista ilmaisematta henkilön henkilöllisyyttä. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Ilmoitus on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä.

Huomioi, että ilmoitus koskee vain Pieksämäellä vakituisesti asuvia.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Pieksämäen alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Savonlinnan alue

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on ilman suostumusta tehty ilmoitus henkilön ilmeisestä sosiaalihuollon tarpeesta.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää. Sosiaalihuoltolaki myös velvoittaa laajasti eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen. Jos olet epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä ilmoitus, voit kysyä neuvoa lapsiperheiden, työikäisten tai iäkkäiden palveluista ilmaisematta henkilön henkilöllisyyttä. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Huomioi, että ilmoitus koskee vain Enonkoskella, Rantasalmella, Savonlinnassa ja Sulkavalla vakituisesti asuvia.

Ilmoitus on aina henkilökohtainen, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset kaikista tilanteeseen liittyvistä henkilöistä.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, Savonlinnan alue

Perheneuvon kiireetön yhteydenottopyyntö

Saat yhteyden lapsiperheiden palveluihin jättämällä sähköisen kiireettömän yhteydenottopyynnön Perheneuvoon. Otamme sinuun yhteyttä viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Perheneuvon kiireetön yhteydenottopyyntö

Lomakkeet

Palvelupaikat