Siirry sisältöön

Mielenterveyden ja riippuvuuksien aikuisten avohoito

Avohoidon potilailla voi olla erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja päihteiden käytöstä johtuvia häiriöitä. Avohoidon tavoitteena on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen voinnin koheneminen ja tarpeenmukaisen jatkohoidonsuunnittelu asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Hoito on määräaikaista ja alkaa 1-5 käynnin arviointijaksolla. Hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jatkohoito ja tarvittavat tutkimukset määräytyvät moniammatillisen selvittelyn perusteella.

Päivystyksellistä hoitoa vaativissa asioissa otetaan yhteyttä suoraan alueen yhteispäivystykseen.

Toimi näin

Ota yhteyttä paikkakuntasi terveysneuvon puhelinnumeroon.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut tarkoittavat mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluihin kuuluvat myös niitä tarvitsevan henkilön ohjaus, neuvonta ja psykososiaalinen tuki. Mielenterveyspalveluja tarjotaan sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa. esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksissa, sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoitona tai sairaalahoitona.