Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen

Tuettu asuminen tukee asiakasta sosiaaliohjauksen ja tuen avulla itsenäisessä asumisessa tai siirtymisessä itsenäiseen asumiseen.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöhön.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu perustuu tehtyyn palvelutarpeen arviointiin ja sen pohjalta tehtyyn asiakassuunnitelmaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja tarvittaessa muilla sosiaalipalveluilla.

Sitä voidaan tarjota myös esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille ja päihdeongelmaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea arkitoiminnoissaan ja elämänhallinnassaan.

Tuettua asumista voidaan järjestää asukkaan omassa kodissa tai kunnan vuokra-asunnoissa, mutta palvelua voidaan tarjota myös muunlaisiin asuntoihin. Tukiasuntoja tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.