Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujille, jotka tarvitset jatkuvaa tukea ja ohjausta päivittäisissä toimissa. Yhteisöllisen asumisen tavoitteena on kuntoutuminen tukiasumiseen tai täysin itsenäiseen asumiseen.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöhön.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Yhteisöllinen asuminen perustuu sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.