Siirry sisältöön

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Päihdehuollon laitoskuntoutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille Etelä-Savon hyvinvointialueen asukkaille, joiden päihde- tai muista riippuvuusongelmista kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöhön.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Päihdehuollon laitoskuntoutus perustuu sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Tausta ja lainsäädäntö

Päihdekierteen katkaisun jälkeen potilas voi saada päihdekuntoutusta. Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea potilaan päihteettömyyttä ja elämänhallintaa sekä edistää hänen toimintakykyään. Kuntoutus voi olla avomuotoista tai ympärivuorokautista lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta. Tarvittaessa potilas voi saada päihdekuntoutuksena myös ammatillista kuntoutusta.

Päihdekuntoutusta järjestävät eri palveluntuottajat. Kuntoutukseen osallistuva voi olla oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusrahaan, jos hän on 16–67-vuotias ja jos kuntoutus voi edistää hänen työhön paluutaan tai työhön pääsyään.