Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Vainajapalvelut

Eloisan vainajapalvelut käsittävät vainajien säilytyksen, lääketieteelliset ruumiinavaukset, vainajien näytöt ja luovutukset omaisille ja hautaustoimistoille. Vainajapalvelut toimivat yhteistyössä monien eri viranomaisten kanssa ja antavat ohjausta ja neuvontaa kuolemaan liittyvien asioiden hoidossa.

Kuoleman jälkeen vainaja siirretään aina sairaalan tai sosiaali- ja terveysaseman tai -keskuksen säilytystilaan, josta tapahtuu myöhemmin vainajan siirto mahdollisiin jatko tutkimuksiin tai arkussa seurakunnan tiloihin tai krematorioon tuhkattavaksi.
Myös muualla kuin hoitolaitoksessa tai sairaalassa kuolleet tuodaan säilytykseen vainajasäilytystiloihin.

Jokaisen Suomessa kuolleen kuolemansyy selvitetään, joko lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti.
Lääketieteellisten ruumiinavausten suorituspaikka on Mikkelin keskussairaala. Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään THL:n toimesta keskitetysti Kuopion oikeuslääkintäyksikössä.

Toimi näin

Vainajan hyvästelystä tulee sopia ennakkoon sen sote-keskuksen tai -aseman, hoitolaitoksen tai sairaalan kanssa missä vainaja on säilytyksessä. Vainajan noudon yhteydessä tapahtuvasta hyvästelystä sovitaan hautaustoimiston kanssa.

Omaisten tehtävänä on järjestää vainajan nouto säilytystilasta. Omaiset voivat käyttää apuna haluamaansa hautaustoimistoa. Vainaja voidaan luovuttaa omaisille ja hautaustoimistolle, kun vainajalle on lääkärin toimesta laadittu hautauslupa.

Sairaalassa tai hoitolaitoksessa kuolleen henkilön henkilökohtaista omaisuutta voi tiedustella siltä osastolta tai hoitolaitoksesta, jossa häntä viimeksi hoidettiin.
Sairaalan tai hoitolaitoksen ulkopuolelta tuotujen vainajien henkilökohtaisia tavaroita voi tiedustella siltä poliisilaitokselta, jonka alueella henkilö on kuollut.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.