Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon psykologin palvelut

Opiskeluhuollon psykologit työskentelevät kouluissa ja oppilaitoksissa.
Opiskeluhuollon psykologin työhön kuuluu yksilökohtaista ja yhteisöllistä työtä esikoulu- alakoulu- ja yläkouluikäisten lasten tai nuorten ja 2.asteen opiskelijoiden kanssa. Psykologi osallistuu koulujen oppilashuoltotyöryhmiin, konsultoi opettajia oppilaiden ja opiskelijoiden asioissa, tapaa oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän vanhempiaan.
Opiskeluhuollon psykologi tekee erilaisia oppimiseen liittyviä psykologisia tutkimuksia ja selvityksiä ja ohjaa oppilaita ja opiskelijoita eteenpäin heidän tarvitsemiinsa palveluihin yhteistyössä opettajien, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa.
Opiskeluhuollon psykologi osallistuu kouluyhteisön kehittämiseen oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa osallistumalla mm. koulujen kehittämispäiviin ja vanhempainiltoihin.

Opiskeluhuollon psykologiin voi olla yhteydessä esim. kun on

 • hankaluuksia koulunkäynnissä
 • motivaatio-ongelmia
 • poissaoloja
 • pulmia kaverisuhteissa, perheessä tai muissa lähisuhteissa
 • mielialaoireilua
 • ahdistuneisuutta
 • jännittämistä
 • tunnesääntelyn ongelmia
 • käyttäytymiseen liittyviä ongelmia
 • elämän kriiseihin liittyvää tuen tarvetta
 • elämän muutostilanteisiin liittyvää tuen tarvetta
 • vanhempien tuentarvetta
 • opettajien konsultaatiotarvetta

Tietoa palvelusta

Oppilas, opiskelija tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä psykologiin itse tai esimerkiksi opettajan tai kuraattorin välityksellä.
Yhteydenoton voi tehdä joko suoraan puhelimella tai Wilman kautta.
Opettaja, koulun ja opiskeluhuollon muu henkilökunta voi kontaktoida psykologia puhelimella, Wilma-viestillä tai turvasähköpostilla.
Psykologi sopii tapaamiset koululle tai sovittuun muuhun työpisteeseen.

Puhelinasiointi

Psykologi, Harjun koulu

Harjun koulun psykologin puhelinnumero.

kuraattori

Soita: +358 44 799 5634

Psykologi, Hiekanpään koulu

Hiekanpään koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 40 548 1865

Psykologi, Jäppilän koulu

Jäppilän koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 44 799 5634

Psykologi, Kontiopuiston koulu

Kontiopuiston koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 40 548 1865

Psykologi, Maaselän koulu

Maaselän koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 44 799 5634

Psykologi, Pieksämäen lukio

Pieksämäen lukion psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 40 624 9038

Psykologi, Virtasalmen koulu

Virtasalmen koulun psykologin puhelinnumero.

psykologi

Soita: +358 44 799 5634

Palvelupaikat