Siirry sisältöön

Palliatiivinen hoito

Saattohoito on kuolemaa lähestyvän ihmisen hoitoa, ajoittuen viimeisiin elinviikkoihin tai päiviin. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe ja palliatiivisesta eli oireenmukaisesta hoidosta puhutaan silloin, kun sairauteen ei ole enää parantavaa hoitoa tarjolla.

Saattohoito pyritään aina toteuttamaan ihmisen omaa tahtoa ja toiveita kunnioittaen.
Etelä-Savon hyvinvointialueella saattohoitoa toteutetaan perustasolla kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa hoidetaan kuolevia potilaita eli esimerkiksi kotihoidossa, sairaaloiden osastoilla sekä asumispalveluyksiköissä. Vaativampaa saattohoitoa toteuttavat palliatiiviset keskukset ja kotisairaalat. Kotihoidon asiakkaiden ja asumispalveluyksiköiden asukkaiden saattohoito pyritään toteuttamaan omassa asuinpaikassaan kotisairaalan tuella.
Kotisaattohoitoa toteuttavat kotisairaalat potilaan toiveen mukaisesti.
Kotisaattohoidossa olevilla potilaille on aina määriteltynä lupapaikka tukiosastolle, jonne voi matalalla kynnyksellä siirtyä jos tilanne niin vaatii..

Tietoa palvelusta

Potilas voi laatia hoitotahdon, jossa kertoo toiveensa myös saattohoitovaiheen hoidosta ja keskustella näistä hoitavan tahon kanssa.
Lääkäri tekee palliatiivisen hoitolinjauksen Z51.5 sekä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitosuunnitelman ja -ohjeet.

Palvelupaikat