Siirry sisältöön

Saattohoito

Saattohoito on kuolemaa lähestyvän ihmisen hoitoa, ajoittuen viimeisiin elinviikkoihin tai päiviin. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe ja palliatiivisesta eli oireenmukaisesta hoidosta puhutaan silloin, kun sairauteen ei ole enää parantavaa hoitoa tarjolla.

Saattohoito pyritään aina toteuttamaan ihmisen omaa tahtoa ja toiveita kunnioittaen.
Etelä-Savon hyvinvointialueella saattohoitoa toteutetaan perustasolla kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa hoidetaan kuolevia potilaita eli esimerkiksi kotihoidossa, sairaaloiden osastoilla sekä asumispalveluyksiköissä. Vaativampaa saattohoitoa toteuttavat palliatiiviset keskukset ja kotisairaalat. Kotihoidon asiakkaiden ja asumispalveluyksiköiden asukkaiden saattohoito pyritään toteuttamaan omassa asuinpaikassaan kotisairaalan tuella.
Kotisaattohoitoa toteuttavat kotisairaalat potilaan toiveen mukaisesti.
Kotisaattohoidossa olevilla potilaille on aina määriteltynä lupapaikka tukiosastolle, jonne voi matalalla kynnyksellä siirtyä jos tilanne niin vaatii..

Toimi näin

Potilas voi laatia hoitotahdon, jossa kertoo toiveensa myös saattohoitovaiheen hoidosta ja keskustella näistä hoitavan tahon kanssa.
Lääkäri tekee palliatiivisen hoitolinjauksen Z51.5 sekä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitosuunnitelman ja -ohjeet.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotisaattohoidossa usein edellytyksenä, että hoitoon osallistuu myös omainen (omaiset).

Tausta ja lainsäädäntö

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen voidaan kirjata mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hänen haluamastaan hoidosta. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.