Siirry sisältöön

Asunnonmuutostyöt

Hyvinvointialueen on korvattava vaikeavammaiselle asunnonmuutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asunnon muutostöissä ja asuntoon kuuluvissa välineissä, koneissa ja laitteissa vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolle liikkuminen tai muu oma toiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Vammasta aiheutuvan haitan tulee kestää pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden. Hyvinvointialueella ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Kunnan/kuntayhtymän on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnonmuutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Korvattavia asunnonmuutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, peseytymistilan (ei saunan) ja wc:n muutostyöt, LVI-työt, sähkötyöt, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esim. nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Korvausta muutostöiden ja asuntoon kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden suositellaan haettavaksi ennen muutostöiden aloittamista. Mikäli asiakkaalle muodostuu kustannuksia edellä mainituista palveluista, tulee niihin hakea vammaispalvelulainmukaista taloudellista tukea viimeistään puoli vuotta kustannusten syntymisestä.

Tietoa palvelusta

Asunnonmuutostöitä on mahdollista hakea vammaispalveluhakemuksella.

Puhelinasiointi

Kuntoutuksen keskitetty asiakasohjaus ja ajanvaraus, Mikkeli

Kuntoutuksen keskitettyyn asiakasohjaukseen soittamalla voit varata ajan fysioterapeutin vastaanotolle, perua tai muuttaa vastaanottoajan tai tehdä yhteydenottopyynnön kuntoutuksen ammattilaiselle (elintapaohjaaja, kotikuntoutus, kuntoutusohjaaja).

Soita: 015 351 2442

Palveluajat

ma–pe 09:00–11:00

Verkkoasiointi

Kiireetön yhteydenottopyyntö

Kiireettömissä asioissa voit jättää yhteydenottopyynnön. Otamme sinuun puhelimella yhteyttä toivomanasi ajankohtana.
Yhteydenottopyyntö ei vaadi tunnistautumista (pankki- tai mobiilivarmenteen kautta).
Huomioithan, että kirjoitat puhelinnumerosi oikein.

Kiireetön yhteydenottopyyntö

Vammaispalveluhakemus

Hakemuslomakkeella voi hakea vammaispalvelulain mukaisia palveluita.

Vammaispalveluhakemus

Lomakkeet

Palvelupaikat