Siirry sisältöön

Aikuisten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kuntoutuspalveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tarjoamme palvelua valtakunnallisesti.

Kuntoutustarve on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, koulunkäyntiin, työhön tai muuhun päiväaikaiseen toimintaan liittyvistä erityisen tuen tarpeista tai kriisiytyneestä elämäntilanteesta.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tutkimusta, tilannearviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on asiakas ja hänen lähiverkostonsa ja siihen osallistuu moniammatillinen työryhmä. Asiakkaalle järjestetään hänen toiveidensa mukaista työ- ja harrastetoimintaa. Myös opiskelu pyritään järjestämään tarvittaessa.

Kuntoutus voi olla myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa.

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi vammaispalveluihin.

Verkkoasiointi

Palvelupyyntö, Vaalijala

Vaalijalan palveluihin ohjaudutaan pääsääntöisesti sähköisellä palvelupyyntölomakkeella tai lääkärin lähetteellä, joka osoitetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijälle.

Toimintamme on asiakaslähtöistä. Toivomme, että palvelupyynnöstä välittyy myös asiakkaan oma toive ja näkemys tarpeistaan.

Palvelupyyntö, Vaalijala

Palvelupaikat