Siirry sisältöön

Aikuisten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kuntoutuspalveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tarjoamme palvelua valtakunnallisesti.

Kuntoutustarve on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, koulunkäyntiin, työhön tai muuhun päiväaikaiseen toimintaan liittyvistä erityisen tuen tarpeista tai kriisiytyneestä elämäntilanteesta.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tutkimusta, tilannearviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on asiakas ja hänen lähiverkostonsa ja siihen osallistuu moniammatillinen työryhmä. Asiakkaalle järjestetään hänen toiveidensa mukaista työ- ja harrastetoimintaa. Myös opiskelu pyritään järjestämään tarvittaessa.

Kuntoutus voi olla myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi vammaispalveluihin.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaalijalassa annettava laitospalvelu on erityishuoltoa, jota toteutetaan kehitysvammalain nojalla (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519). Erityishuolto-ohjelma on päätös, jonka pohjalta palvelua annetaan. Hyvinvointialueille siirtymisen myötä erityishuolto-ohjelmat laaditaan asiakkaille aina omilla hyvinvointialueilla.

Palvelu on erityispalvelua, johon tarvitset aina lähetteen tai palvelupyynnön. Palvelupyyntö tehdään sähköisesti.

Tausta ja lainsäädäntö