Siirry sisältöön

Vaativan erityisen tuen palveluja ovat muun muassa:

  • Asiantuntijapalvelut asiakkaan omaan ympäristöön
  • Arviointi- ja tutkimusjaksot sekä lyhyt- tai pitkäaikainen laitospalvelu vaativan moniammatillisen tuen yksikössä
  • Tahdosta riippumaton erityishuolto
  • Perhekuntoutus osana lasten ja nuorten kuntoutuspalveluja

Vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kuntoutuspalvelut sisältävät moniammatillisen työryhmän antaman tuen ja työskentelyn yhdessä asiakkaan kanssa. Vaalijalan palvelut ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun kuntoutuksen tarve liittyy neuropsykiatrisiin, psykososiaalisiin, psykiatrisiin, autismin tai kehitysvammaisuuden aiheuttamiin ongelmiin. Palvelut ovat tarkoituksenmukaisia myös silloin, kun asiakas tarvitsee tukea kommunikoinnin, vuorovaikutuksen, itsemääräämisoikeuden tai osallisuuden turvaamiseksi tai haastavan käyttäytymisen syiden selvittämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Vaalijala kuvituskuva Pihla Liukkonen Kontrastia

Sähköinen palvelupyyntö

Sähköinen palvelupyyntö
Erityishuollon poliklinikkapalvelut

Erityishuollon vastaanotolla suunnitellaan kuntoutusta, sekä arvioidaan sen tarvetta ja toteutumista yhdessä asiakkaan lähiverkoston ja muiden …

Aikuisten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kuntoutuspalveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. …

Lasten ja nuorten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kuntoutuspalveluja lapsille ja nuorille. Tarjoamme palvelua …

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus voi liittyä yksilökuntoutusjakson yhteyteen tai olla erillisenä palveluna. Perhekuntoutuksessa vanhemmat …

Toiminnallisen kuntoutuksen palvelut

Toiminnallisen kuntoutuksen palvelut tarjoavat monipuolista päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toiminnallisen …

Vaativan erityisen tuen asiantuntijapalvelut

Vaativan erityisen tuen asiantuntijapalvelut ovat kuntoutuksen asiantuntijoiden palveluita erityistä tukea tarvitseville henkilöille. …

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.