Siirry sisältöön

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus voi liittyä yksilökuntoutusjakson yhteyteen tai olla erillisenä palveluna. Perhekuntoutuksessa vanhemmat voivat osallistua (alle 18-vuotiaan) lapsen tai nuoren kuntoutukseen. Tarjoamme palvelua valtakunnallisesti.

Lapsen tai nuoren sekä perheen tarve kuntoutukseen on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä ja myös lastensuojelun tarpeesta johtuvista erityisen tuen tarpeista.
Perhekuntoutuksen kesto määrittyy perheen tarpeen mukaisesti. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on lapsi tai nuori ja hänen perheensä, sekä muu lähiverkosto. Kuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä. Oppivelvollisuusikäinen lapsi tai nuori käy perhekuntoutuksen aikana Sateenkaaren erityiskoulua.

Toimi näin

Lähetteen tai palvelupyynnön saadaksesi ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi vammaispalveluihin.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaalijalassa annettava laitospalvelu on erityishuoltoa, jota toteutetaan kehitysvammalain nojalla (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519). Erityishuolto-ohjelma on päätös, jonka pohjalta palvelua annetaan. Hyvinvointialueille siirtymisen myötä erityishuolto-ohjelmat laaditaan asiakkaille aina omilla hyvinvointialueilla.

Palvelu on erityispalvelua, johon tarvitset aina lähetteen tai palvelupyynnön. Palvelupyyntö tehdään sähköisesti.

Tausta ja lainsäädäntö