Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kuntoutuspalveluja lapsille ja nuorille. Tarjoamme palvelua valtakunnallisesti.

Lapsen tai nuoren kuntoutustarve on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä ja myös lastensuojelun tarpeesta johtuvista erityisen tuen tarpeista.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tutkimusta, tilannearviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on lapsi tai nuori ja hänen perheensä, sekä muu lähiverkosto. Kuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä. Oppivelvollisuusikäinen lapsi tai nuori käy kuntoutuksen aikana Sateenkaaren erityiskoulua.

Vaativan erityisen tuen palvelu voi olla myös perhekuntoutusta, joka mahdollistaa vanhemman tai perheen osallistumisen lapsen tai nuoren kuntoutukseen.

Toimi näin

Palvelupyynnön tai lähetteen saamiseksi ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi vammaispalveluihin.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaalijalassa annettava laitospalvelu on erityishuoltoa, jota toteutetaan kehitysvammalain nojalla (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519). Erityishuolto-ohjelma on päätös, jonka pohjalta palvelua annetaan. Hyvinvointialueille siirtymisen myötä erityishuolto-ohjelmat laaditaan asiakkaille aina omilla hyvinvointialueilla.

Palvelu on erityispalvelua, johon tarvitset aina lähetteen tai palvelupyynnön. Palvelupyyntö tehdään sähköisesti.

Tausta ja lainsäädäntö