Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kuntoutuspalveluja lapsille ja nuorille. Tarjoamme palvelua valtakunnallisesti.

Lapsen tai nuoren kuntoutustarve on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä ja myös lastensuojelun tarpeesta johtuvista erityisen tuen tarpeista.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tutkimusta, tilannearviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on lapsi tai nuori ja hänen perheensä, sekä muu lähiverkosto. Kuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä. Oppivelvollisuusikäinen lapsi tai nuori käy kuntoutuksen aikana Sateenkaaren erityiskoulua.

Vaativan erityisen tuen palvelu voi olla myös perhekuntoutusta, joka mahdollistaa vanhemman tai perheen osallistumisen lapsen tai nuoren kuntoutukseen.

Tietoa palvelusta

Palvelupyynnön tai lähetteen saamiseksi ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi vammaispalveluihin.

Verkkoasiointi

Palvelupyyntö, Vaalijala

Vaalijalan palveluihin ohjaudutaan pääsääntöisesti sähköisellä palvelupyyntölomakkeella tai lääkärin lähetteellä, joka osoitetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijälle.

Toimintamme on asiakaslähtöistä. Toivomme, että palvelupyynnöstä välittyy myös asiakkaan oma toive ja näkemys tarpeistaan.

Palvelupyyntö, Vaalijala

Palvelupaikat