Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Vammaisten perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan asiakkaan kotona.

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä vammaispalvelun asiakasohjaukseen.

Puhelinasiointi

Vammaisten asiakasohjauksen puhelin

Vammaisten asiakas- ja palveluohjauksen puhelinpalvelusta saat ohjausta ja neuvontaa vammaisten palveluista.
Palvelu oin avoinna arkipäivinä klo 10-15.
Arkisin ennen kello 14 saapuneisiin puheluihin vastataan saman päivän aikana.
Arkisin kello 14 jälkeen saapuneisiin soittopyyntöihin sekä puheluihin vastataan viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Vammaisten asiakas- ja palveluohjaus palvelee seuraavia alueita:

 • Hirvensalmi
 • Juva
 • Kangasniemi
 • Mikkeli
 • Mäntyharju
 • Pertunmaa
 • Puumala
 • Savonlinna
 • Pieksämäki
 • Enonkoski
 • Puumala
 • Rantasalmi
 • Sulkava

Soita: +358 15 411 4144

Palveluajat

Vammaisten asiakasohjaus.
Ma–pe 10:00–15:00

Linkit

Etelä-Savon Omaishoidon tuen soveltamisohje 2024 (pdf)

Tämä soveltamisohje sisältää tietoa siitä, miten Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää, tuottaa ja toteuttaa omaishoitoa tukevia palveluja. Soveltamisohjeessa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli, tunnistamisesta omaishoidon päättymiseen liittyviä ja sitä tukevia käytäntöjä sekä omaishoitajien tuen eri muotoja ja niiden toteutusta. Lisäksi soveltamisohjeessa linjataan yhtenäiset periaatteet omaishoidon toteuttamiseen Etelä-Savon hyvinvointialueella. Soveltamisohje turvaa yhdenvertaiset, yhteneväisellä tavalla koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut ja luo perustan kaikkien osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Soveltamisohjeessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia:

 • Laki omaishoidon tuesta (937/2005)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, asiakaslaki (812/2000)
 • Asiakasmaksulaki (939/2005)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
 • Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
 • Kunnallinen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (549/2003)
 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lastensuojelulaki (417/2007)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
 • Perhehoitolaki (263/ 2015)

  Omaishoidon palvelulupaus omaishoidettavalle ja omaishoitajalle:

  Omaishoitoperheet ovat yhdenvertaisia ja perheet osallistuvat palveluidensa suunnitteluun sekä arviointiin.
  Omaishoitoperheelle turvataan yhdessä sovitut, oikea-aikaiset ja yksilölliset palvelut.

Etelä-Savon Omaishoidon tuen soveltamisohje 2024 (pdf)

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon soveltamisohje 2024 (pdf)

Tässä soveltamisohjeessa kuvataan, kuinka Etelä-Savon hyvinvointialueella toteutetaan ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Soveltamisohjeen tavoitteena on yhtenäistää perhehoidon toteuttamistapa Etelä-Savon hyvinvointialueella. Perhehoidon soveltamisohje ohjaa perhehoitoa järjestävää hyvinvointialuetta, perhehoidossa olevaa henkilöä ja perhehoitajaa. Soveltamisohje turvaa asiakaslähtöisen perhehoidon laadun edellytykset ja perustan sekä kaikkien osapuolien oikeudet ja velvollisuudet.
Soveltamisohjeessa kuvataan perhehoidon keskeiset käsitteet, perhehoidon toteuttaminen, korvausperiaatteet, perhehoitajan asema, tuen muodot sekä niiden toteuttaminen. Perhehoitoon liittyvä lainsäädäntö on koottu liitteeseen 1.
Etelä-Savon aluehallitus hyväksyy soveltamisohjeessa olevat perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset sekä asiakasmaksut Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisessa toimielimessä. Soveltamisohjetta päivitetään ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon koordinaattorien toimesta vuosittain huomioiden muun muassa indeksikorotukset perhehoidon palkkioihin, kulukorvauksiin ja asiakasmaksuihin. Muita muutoksia soveltamisohjeeseen tekee tarvittaessa hyvinvointialueen perhehoidon työryhmä, jossa on mukana perhehoitajien edustaja. Tämän työryhmän tekemät muutokset hyväksytään hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisessa toimielimessä.

Perhehoidon Palvelulupaus:

Perhehoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan / asiakassuunnitelmaan. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osavuorokautisena, joko päivä- tai yöaikaisena. Perhehoito tapahtuu perhehoitajan tai asiakkaan yksityiskodissa.
Soveltamisohje ja säännöllinen palautteiden kerääminen sekä yhteistyö perhehoidon koordinaattorin sekä perhehoidon palveluohjaajan ja perhehoitajan, asiakkaiden ja heidän omaisten sekä muiden perhehoidon yhteistyö tahojen välillä turvaa asiakaslähtöisen perhehoidon laadun edellytykset ja perustan.

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon soveltamisohje 2024 (pdf)

Verkkoasiointi

Vammaispalveluhakemus

Hakemuslomakkeella voi hakea vammaispalvelulain mukaisia palveluita.

Vammaispalveluhakemus

Lomakkeet