Siirry sisältöön

Vammaisten yhteisöllinen asuminen

Vammaisten yhteisöllistä asumista tarjotaan Etelä-Savon hyvinvointialueella asuville henkilöille, jotka vammaisuutensa vuoksi tarvitsevat ohjausta ja tukea jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Asuminen voi olla sovittu määräaikaisena tai toistaiseksi.

Asiakas asuu yhteisölliseen asumiseen tarkoitetussa asunnossa ja saa sinne hänen tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa sekä asumiseen liittyviä palveluja joko osa- tai ympärivuorokautisesti.
Yhteisölliseen asumiseen sisältyy asiakkaan tarvitsemat ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Toimi näin

Ota yhteyttä vammaisten palveluohjaukseen

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumista ei järjestetä hyvin vaikea- ja monivammaisille henkilöille, joiden vamman tai sairauden takia tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Tällöin palvelu tulee järjestää muulla tavoin.

Palveluasumiseen kuuluu asunto, joka voi olla henkilön oma asunto, palvelutalon asunto tai ryhmäasumisen tai hajautetun asumisen ratkaisu. Palveluasumiseen sisältyvät myös asumiseen ja arjesta selviytymiseen liittyvät välttämättömät palvelut, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, siivouksesta ja lääkityksestä huolehtiminen. Nämä palvelut voidaan järjestää esimerkiksi henkilökohtaisena apuna, kotihoitona ja -sairaanhoitona.

Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita, kuten turvapuhelin. Henkilön on saatava asumisen tueksi riittävästi palveluja ja muuta tukea.