Siirry sisältöön
Uutiset

Etelä-Savon hyvinvointialueella juurrutetaan systeemistä työskentelytapaa, jossa lasten ja perheen elämä nähdään laajana kokonaisuutena

Julkaistu: 29.12.2022, klo 12:00

Lastensuojelun uudistamisen myötä lastensuojeluun on valtakunnallisesti kehitetty uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Tavoitteena on lapsi- ja perheystävällinen toimintakulttuuri ja palvelut, joissa lapsen oikeudet toteutuvat.

Systeeminen työskentelytapa on valittu yhdeksi Etelä-Savon hyvinvointialueen lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön työmuodoksi.  Systeeminen lastensuojelu on tapa organisoida lastensuojelu suhdeperustaiseksi tiimityöksi, jossa hyödynnytetään systeemisen ajattelun ja perheterapian työtapoja. ​Systeemistä työotetta voi hyvin soveltaa myös muissa lapsi- ja perhepalveluissa.  Sen taustalla on systeeminen ajattelutapa, joka syventää ymmärrystä lapsen ja perheen vuorovaikutussuhteiden kokonaisuudesta.

Mikä on systeeminen työote?

Työotteen tavoitteena on vahvistaa ja luoda työntekijöille sellaiset työskentelyolosuhteet, joissa he pystyvät tekemään asiakkaiden kanssa suhdeperusteista ja kohtaavaa asiakastyötä mahdollisimman laadukkaasti. ​Lapsi, perhe, läheiset ja sosiaalityöntekijät sekä moniammatillinen tiimi, etsivät perheen tilanteen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja pohtivat yhdessä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Näin voidaan saada aikaan pysyviä ja positiivisia muutoksia. ​Systeeminen työote tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun, välineet ja rakenteet lastensuojelun käyttöön. Työskentelyssä painotetaan luottamusta ja asiakassuhteen rakentumista, sosiaalityöntekijä tutustuu asiakkaaseen ja hänen elinympäristöönsä huolellisesti.​ Tärkeä osa systeemistä toimintaotetta ovat monialaiset tiimikokoukset, joissa pyritään keskustelun avulla löytämään uusia näkökulmia perheen tilanteeseen ja rakentamaan yhteistä suunnitelmaa. ​Monialaisissa tiimikokouksissa voivat olla mukana kaikki asiakkaan palveluihin osallistuvat ammattilaiset läheisten lisäksi.

Tavoitteet

Tavoitteena on systeemisen työotteen vieminen peruspalveluihin​. Myös kasvatus- ja perheneuvontapalveluita kehitetään valtakunnallisesti, ja yhtenä tavoitteena on toimintamallien ja työmenetelmien päivittäminen. Etelä-Savossa on suunniteltu systeemisen työotteen koulutusta kasvatus- ja perheneuvontaan. Tarkoituksena on, että kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijöillä on valmiudet koulutuksen jälkeen toimia systeemisesti ja moniammatillisesti asiakastyössä asiakkaan parhaaksi.

Toisena tavoitteena on tarkoitus ottaa Etelä-Savon lastensuojelun sekä lapsiperhesosiaalityön systeemisissä tiimeissä käyttöön palautetietoinen työskentely. Palautetietoinen hoito eli Feedback-Informed Treatment (FIT) on viitekehyksestä riippumaton lähestymistapa sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin sekä laadun ja tehokkuuden lisääntymiseen. Se perustuu laajaan tutkimustietoon siitä, mikä terapeuttisessa vuorovaikutustyössä toimii. Tarkoituksena on luoda lastensuojelussa sekä lapsiperheiden sosiaalityössä kulttuuria jatkuvan palautteen hyödyntämiseksi työskentelyn aikana, ja samalla tuodaan esiin systeemisen työotteen vaikuttavuutta ja toimijuutta. Tämän tarkoituksena on, että asiakkaan reaaliaikainen palaute selkeyttää työskentelyprosessia​ ja näin vahvistetaan asiakkaan osallisuutta.

Lisätiedot:

Susan Pitkänen
Sosiaalityöntekijä, asiantuntija
susan.pitkanen@etelasavonha.fi

Taina Paananen
Erityisasiantuntija
Etelä-Savon hyvinvointialue
taina.paananen@etelasavonha.fi