Siirry sisältöön
Uutiset

Uusi liikkuva yksikkö turvaa hyvinvointialueen palveluja harvaan asutuilla alueilla

Julkaistu: 21.4.2023, klo 12:22

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta harvaan asutuilla alueilla. Eloisan uusi Lissu -yksikkö vie sairaalatasoista hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia erityisesti iäkkäiden ja parantumattomasti sairaiden koteihin 21.4.2023 alkaen.  

Monialaisessa ja liikkuvassa Lissu -yksikössä työskentelee sairaanhoitajia, joilla on valmiudet ja välineet esimerkiksi saattohoidon, vaativan haavahoidon, lääketiputusten, sekä verikokeiden toteuttamiseen asiakkaiden kodeissa. Sairaanhoitajilla on myös suora yhteys lääkäreihin. Lissun lähtöpiste on Savonlinna ja toiminta-alueena koko Etelä-Savon itäinen alue, asiakkaiden tarpeiden perusteella. 

Lissu -yksikkö auttaa kotihoidon tai asumispalveluiden asiakkaita ja omaishoitajia päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa. Palvelun on määrä nopeuttaa hoidon saantia puolikiireellisissä tilanteissa ja vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä hoitoaikoja sairaalassa.  

  • Tavoitteena toiminnalla on vähentää potilasturvallisesti päivystykseen ohjautumista. Lissu voidaan tilannekohtaisesti hälyttää hätätilanteeseen lähimpänä terveydenhuollon liikkuvana yksikkönä, kertoo ensihoidon ja kotisairaalan palvelualuepäällikkö Marko Pylkkänen.  

Lissun palveluun ohjaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella. Yhteistyötahot, kuten kotihoito, asumispalvelut tai päivystys, voivat olla suoraan yhteydessä Lissu -yksikköön ja pyytää tukea hoitoon tai hoidon tarpeen arviointiin.  

  • Lissun sairaanhoitajat voivat esimerkiksi aloittaa antibioottitiputuksen ikäihmisen kotona, joten asiakkaan ei tarvitse lähteä sairaalaan, toteaa kotihoidon palvelualuepäällikkö Tuula Kärkkäinen.  

Yksikkö toimii aluksi aamusta iltaan joka päivä, mutta tavoitteena on rekrytoida lisää sairaanhoitajia, jolloin toiminta voidaan laajentaa ympärivuorokautiseksi. Liikkuvan yksikön odotetaan tuovan kustannussäästöjä, kun tarpeettomat sairaalakäynnit voidaan välttää ja ihmiset saadaan sairaalasta nopeammin kotiin kuntoutumaan.  

  • Alueen ikärakenteen ja maantieteellisen haastavuuden vuoksi meidän on toimialoina yhdessä mietittävä ja kokeiltava tämän kaltaisia uusia ratkaisuja, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman laadukkaasti ja tasavertaisesti, mutta samalla kustannustehokkaasti, jatkaa Pylkkänen.  

Lissu on kehitetty Tulevaisuus kotona -hankkeessa ja sen toimintaa pilotoidaan vuoden 2023 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on, että yksikön toimintaa laajennettaisiin myös Eloisan läntiselle alueelle.

Lisätietoja:

Marko Pylkkänen , tulosaluepäällikkö, marko.pylkkanen@etelasavonha.fi, 0403596742
Tuula Kärkkäinen , palvelualuepäällikkö, tuula.karkkainen@etelasavonha.fi, 0444173835
Marjut Kolehmainen, vastaava sairaanhoitaja, Lissu – liikkuva yksikkö, marjut.kolehmainen@etelasavonha.fi, 0403599003