Siirry sisältöön
Uutiset

Eloisan kotihoidossa käytetään moderneja työvälineitä

Julkaistu: 10.10.2023, klo 14:11

Eloisassa työnteko on sujuvaa ja asiakasystävällisempää useiden sähköisten työvälineiden avulla. Enää asiakkaiden asioita ei käsitellä paperilla, mikä lisää tietoturvallisuutta ja helpottaa moniammatillista yhteistyötä. Avainnippuja ei enää tarvita ovien sähkölukkojen ansiosta ja lääketurvallisuus lisääntyy teknologian myötä. Yhteydenpito kollegaan on helpompaa ja tietoturvallisempaa mobiilisovellusten avulla.

Kuva Eloisan työpuhelimesta työntekijän kädessä. Puhelimessa näkyy Eloisan työntekijöiden käytössä olevien sovellusten kuvakkeet.

Nämä ja monet muut ovat Eloisan kotihoidon käytössä olevia sähköisiä työvälineitä:

Perehdytyksen tukena Eloisalla on käytössä sähköinen Intro-perehdytysohjelma. Ohjeet ovat sähköisessä muodossa ja kotihoidon työhön voi perehtyä jopa pelaamalla Seppo -perehdytyspeliä! Seppoa ja Intro -perehdytysohjelmaa kehitetään Tulevaisuus kotona -hankkeessa.

Työntekijän tueksi Eloisan prosessikuvaukset, käsikirjat, lomakkeet ja ohjeet löytyvät sähköisessä muodossa Arter IMS -järjestelmästä. Ohjeita ja koulutuksia on koottu myös videotallenteiden muodossa Eloisan sisäiselle videoseinälle.

Kun Eloisan sähköposti ja Teams ovat asennettuna mobiiliin, on viestit helpompi lukea ja pysyä tapaamisissa ajan tasalla kalenterin avulla. Eloisan työntekijöillä on käytössään myös sähköinen puhelinluettelo Telia Vip, joka helpottaa Eloisan yhteystietojen hakua.

Eloisan kotihoito on ottanut käyttöön avaimettoman mobiiliovenavauksen säännöllisen kotihoidon asiakkailleen. Avaimeton ovenavaus lisää kotona asuvien asiakkaiden turvallisuutta ja varmistaa, että työntekijät pääsevät sujuvasti käynneille. Avaimeton ovenavaus lisää myös avainturvallisuutta. Avaimet eivät pääse vahingossa katoamaan, niitä ei voi väärinkäyttää tai varastaa. Avaimeton ovenavaus laajenee kotihoitoon koko Eloisan alueelle loppuvuoden 2023 aikana.

Lääkeautomaatit ovat jo osittain käytössä ja laajentumassa koko hyvinvointialueelle. Lääkeautomaatin avulla tuemme kotihoidon asiakkaan itsenäistä kotona asumista ja turvallista lääkehoitoa. Ennen kuin kotihoidon asiakas saa lääkeautomaatin kotiinsa, hoitajat tutustuvat lääkeautomaatin käyttöön. Lääkeautomaattikoulutukset ovat parhaillaan käynnissä ympäri Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Asiakaskäynnit kirjataan kotihoidon mobiilisovellusten avulla yhdessä asiakkaan kanssa jo kotikäynnin aikana. Mobiilin kautta kirjattu tieto saavuttaa kaikki kotihoidon työntekijät ja muut Mobiilia käyttävät yhteistyötahot nopeasti.

Visman M2-mobiilisovellus mahdollistaa työpäivän aikana kuljetun reitin kirjaamisen reaaliajassa suoraan puhelimella.

Uusi Eloisan kotihoidon omavalvontasuunnitelmapohja on pian saatavilla sähköisessä muodossa.

Kiinnostaisiko sinua työskennellä Eloisan ikääntyneiden palveluissa? Tutustu meihin ja työmahdollisuuksiimme https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&organisation=39805