Siirry sisältöön
Uutiset

Aluehallitus hyväksyi Eloisan yt-neuvottelujen tuloksen

Julkaistu: 27.11.2023, klo 14:30

Aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan Etelä-Savon hyvinvointialueen kolmansien yhteistoimintaneuvottelujen tulosta kokouksessaan 27.11.2023. Lopullisesti päätökset hyväksytään tai niitä muutetaan Eloisan talousarvion 2024 käsittelyn yhteydessä aluevaltuustossa 11.12.  

Kokouspykälän alussa osa kuntien ja kaupunginhallitusten pöytien äärellä olevista ei tunnistanut itseään esteelliseksi talousarvioon liittyen. Kun esteellisyyksistä ei löytynyt yksimielisyyttä, päädyttiin äänestämään yksitellen kaikkien jääviydestä, jolloin kaikkien arviointi tuli tehtyä tasapuolisesti. Seuraavat henkilöt todettiin esteelliseksi: Jaana Strandman, Pirkko Valtola, Jouni Koskela, Eija Stenberg, Janne Laine ja Soili Moilanen.

Lisäksi Kangasniemen valtuuston puheenjohtajaTommi Vehmaala (kesk.) jääväsi itsensä. Eija Stenberg jätti eriävän mielipiteen.

Äänestysten jälkeen aluehallitus käsitteli aluksi yt-neuvottelujen tulosta.

– Eloisalaisille on tulossa kahden seuraavan vuoden aikana paljon muutoksia erilaisten säästöjen johdosta. Hyvinvointialueen lakisääteinen palvelutuotanto pyritään pitämään niin normaalina kuin mahdollista, eikä asiakas- ja potilasturvallisuutta vaaranneta missään tilanteessa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Yt-neuvottelujen yhteensä 87 tehtävään kohdistuvat sopeutukset tuottavat noin 3,5 miljoonan euron palkkakustannusten vähenemisen. Kaikkiaan yhteistoimintaneuvotteluihin sisältyneet eri toimenpiteet tuottavat noin 6,8 miljoonan euron säästöt.

Pääsääntöisesti sopeutustoimia on kohdennettu johto-, päällikkö- ja esihenkilötehtäviin sekä konsernipalvelujen ja muiden toimialojen hallinnollisiin asiantuntijatehtäviin.

Aiemmin vuoden 2023 aikana palvelujen tuotantosuunnitelman mukaisesti on jo jätetty johtavia virkoja täyttämättä 1,7 miljoonan euron edestä. Mikäli näiden yt-neuvotteluiden tulos hyväksytään myös aluevaltuustossa, on Eloisa vähentänyt kaikkiaan 155 työpaikkaa tämän vuoden yt-neuvotteluissa. Vähennykset ovat painottuneet hallintoon, johtoon ja asiantuntijatehtäviin.

Yt-neuvottelujen tuloksen hyväksymisen jälkeen aluehallitus paneutui käsittelemään talousarvioita alustavasti useiden tuntien ajaksi.

Heikki ja Santeri
Heikki Laukkanen ja Santeri Seppälä keskustelevat ennen aluehallituksen kokouksen alkua.

– Teemme talousarviota hyvin erikoisessa tilanteessa. Valtiovalta vaatii meiltä mahdottomia kohtuuttomassa aikataulussa ja liian tiukassa normiohjauksessa. Me voimme käsitellä vain menoja ja vain marginaalisesti miettiä tuloja. Ainoa mikä joustaa on se, että heikennämme palveluja. Lähtörahoitus jäi liian matalaksi koronan ja Ukrainan sodan takia. Ensi vuosi tulee olemaan vaikein, mutta sen jälkeen taloustilanne paranee. Monet toimet alkavat purra vasta parin vuoden viiveellä, arvioi aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Aiemmin hyväksytyssä palvelujen tuotantosuunnitelmassa on erilaisia sopeuttamistoimia määritetty noin 45 miljoonan euron edestä vuosille 2023–2025. Lisäsopeutuksia on tulossa talousarvion ennakkotietojen mukaan vuodelle 2024 yhteensä 2,4 miljoonalla eurolla, vuodelle 2025 yhteensä 25 miljoonalla eurolla ja vuodelle 2026 yhteensä 10 miljoonalla eurolla.

Aluehallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätietoja

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi

Eloisan palvelutalo Mikalo Oy:n ja Mikkelin kanssa eteni

Ikääntyneiden palvelutaloa on usean vuoden ajan valmisteltu Mikkelin keskustaan osoitteeseen Mannerheimintien 10. Hanke eteni jälleen, kun aluehallitus päätti sitoutumisesta hankkeeseen ja antoi hyvinvointialuejohtajalle oikeudet tehdä tarvittavat sopimukset.

Taloon tulee noin 59 palveluasuntoa hyvinvointialueen käyttöön, 60 asuntoa Mikalo Oy:n tarjoamia vuokra-asuntoja ja yhteistiloja. Talon varustelussa on otettu huomioon asukkaan mahdollisuus asua asunnossaan loppuelämänsä ajan.

– Hanke on tärkeä alueen ikäihmisille ja vahvistaa Eloisan omaa ikäpalvelujen tuotantoa. Talo rakennetaan keskustaan lähelle palveluja ja sinne tulee Eloisan oma henkilökunta. Iäkäs asukas voi muuttaa taloon aluksi vuokralle, mistä hän voi tarvittaessa siirtyä tutussa ympäristössä palvelujen piiriin, kertoo ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Niina Kaukonen.

Seniori- ja palveluasuntojen kokonaisuutta on valmisteltu Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:n, Mikkelin kaupungin ja aluksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) yhteistyönä. Kaupunki ja vuokrataloyhtiö ovat tehneet jo aiemmin tarvittavia päätöksiä ARA-rahoitteisen hankkeen edistämisestä.

Rakennusprojektin hinnaksi on arvioitu noin 23,5 miljoonaa euroa, josta haettavan ARA:n erityisryhmien investointiavustusten jälkeen jää rahoitettavaa 18,8 miljoonaa euroa. Urakkalaskenta on tosin kesken eikä hankintapäätöstä vielä ole.

– Tuen avulla asukkaiden vuokrakustannukset pidetään KELA-tukien rajoissa. Mikalo Oy:n ja Eloisan välille allekirjoitetaan vuokrasopimus palveluasumista palvelevien tilojen sekä palveluasumisen käyttöön rakennettavista tiloista, kertoo tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure.

Projektin edistämiseksi on valmistunut tekninen suunnittelu ja rakennushanke on edennyt urakan kilpailutusvaiheeseen. Rakentaminen tontilla voi käynnistyä jo vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Niina Kaukonen, p. 044 4794 4003, niina.kaukonen@etelasavonha.fi

Tila- ja tukipalvelujen johtaja Veli Matti Thure, p. 044 351 9658, velimatti.thure@etelasavonha.fi

Aluehallitus päätti uusien palvelusetelien käytöstä

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Aluehallitus hyväksyi nyt palvelut, joissa seteli on käytössä sekä vahvisti niiden arvot. 

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina hyvinvointialueen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön palvelun tarpeen arvioon. Palvelusetelin käyttäjällä on tämän jälkeen oikeus valita haluamansa palveluntuottaja hyvinvointialueen ylläpitämästä palveluseteliyrittäjäluettelosta. Asiakkaille palvelusetelipalvelut näkyvät palse.fi -palvelussa.

Palveluseteleiden käyttöä säätelee Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (palvelusetelilaki). Sitä sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen hyvinvointialueen järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa silloin, kun palvelua tuottavat yksityiset palveluntuottajat.  

Palvelusetelijärjestelmässä järjestäjä ei tule sopimusosapuoleksi asiakkaan palvelusta sovittaessa. Palvelusetelin käyttämisestä sovitaan kuluttajan asemassa olevan asiakkaan/potilaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella.

Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Eloisa yhtenäistää työtoiminnan ja työosuusrahan mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Etelä-Savon hyvinvointialueella otetaan käyttöön vanhan sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa yhdenmukainen malli 1.1.2024 alkaen. Tähän saakka maksettavat työosuusrahat ja toimintamallit ovat erilaisia.

Työosuusraha maksetaan avotyötoiminnan (yrityksiin tai yhdistyksiin) ja hyvinvointialueen omissa työkeskuksissa tehtävän työtoiminnan osallistujille todellisilta läsnäolopäiviltä. Työosuusraha on 9 euroa /toimintapäivä. Erillistä ohjauskorvausta ei makseta.

Talousarvioon 2024 on esitetty varattavaksi 90 000 euroa ja toiminta on määrärahasidonnainen. Kustannus vastaa vuoden 2023 kustannuksia.

– Työtoimintaa voidaan sisällöstä riippuen järjestää työ- ja toimintakeskuksissa tai missä tahansa toimintaan soveltuvassa paikassa. Osana työtoimintaa voidaan järjestää myös tavallisella työpaikalla toteutuvaa avotyötoimintaa, kertoo tulosaluepäällikkö Satu Karvonen.

Avotyötoimintaan osallistuvan työtehtävät vastaavat usein tavallisia työtehtäviä, mutta toimintaan osallistumisesta ei makseta palkkaa, koska kyseessä on sosiaalipalvelu. Työtoimintaan osallistuvalle voidaan kuitenkin maksaa työosuusrahaa.

Etelä-Savon hyvinvointialueella avotyötoimintaan osallistuu noin 130 henkilöä vuodessa. Työpaikat ovat omissa työtoimintakeskuksissa, yhdistyksissä tai yrityksissä. Työtoiminnasta on maksettu työosuusrahaa, jonka suuruus ja maksuperuste on vaihdellut.

Lisätietoja

Tulosaluepäällikkö, asumis- ja ostopalvelut, Satu Karvonen, p. 040 359 7758, satu.karvonen@etelasavonha.fi

Lue lisää