Siirry sisältöön
Uutiset

Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta 2024

Julkaistu: 10.1.2024, klo 09:10

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää kyselyn, jolla selvitetään vanhuspalvelujen asiakkaiden tyytyväisyyttä heidän saamiinsa palveluihin. Kysely jaetaan ikääntyneiden palvelujen asiakkaille Suomessa tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana.

THL kuvituskuva - Oletko tyytyväinen palveluihisi? Vastaa THL:n Kerro palvelustasi -kyselyyn alkuvuonna 2024. Saat kyselyn omasta palveluyksiköstäsi. THL https://thl.fi/kerropalvelustasi

Kyselyn saat oman palveluyksikkösi henkilökunnalta

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan ikääntyneiden palvelujen asiakkaat saavat kyselyn omasta palveluyksiköstään. Kyselyn kohderyhmänä ovat Eloisalla ikääntyneiden palvelujen kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaat, joiden asiakkuus on kestänyt kuukauden tai kauemmin.

Saatte palveluyksiköstänne kirjautumistunnukset THL:n sähköiseen kyselyyn. Lisäksi kyselyyn on mahdollisuus vastata paperilla lomakkeella. Saatte palveluyksiköstänne tarvittavat ohjeet kyselyyn vastaamiseen ja lomakkeen palauttamiseen. Kyselyyn voi vastata sähköisesti 10.1-27.3. ja paperiset vastaukset on postitettava palautuskuorella viimeistään 10.3. mennessä, että ne ehditään viedä sähköiseen muotoon Eloisassa 27.3 mennessä. 

Haluamme, että asiakkaiden ääni tulee kuulluksi kyselyssä. Juuri teidän vastauksenne on tärkeä, jotta saamme kattavan ja oikean kuvan palvelujen laadusta. Toivomme, että teillä on mahdollisuus osallistua kyselyymme, ja auttaa parantamaan palveluja.

Lisätietoja

Verkkosivut: thl.fi/kerropalvelustasi
Sähköposti: kerropalvelustasi@thl.fi


Tiedoksi asiakkaille ja läheisille

  • Kyselyyn osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista. Kyselyyn voi vastata yksin tai yhdessä läheisen tai avustajan kanssa.
  • Vastauksen pitää olla asiakkaan mielipiteen mukainen myös silloin, kun häntä avustetaan vastaamisessa tai kyselyyn vastataan hänen puolestaan.
  • Kyselyyn voi vastata kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Laki velvoittaa palveluyksikköjä huolehtimaan, että asiakas saa tiedot kyselyn tarkoituksesta ja hänellä on mahdollisuus antaa vastauksensa kyselyyn. Saatte palveluyksiköstänne kirjautumistunnukset THL:n sähköiseen kyselyyn. Osa yksiköistä antaa myös paperisen lomakevaihtoehdon asiakkailleen.

Mitä lomakkeella kysytään?

Kysely sisältää vähän yli 10 kysymystä. Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai voitte valita, mihin kysymyksiin haluatte ja jaksatte vastata. Kysymykset liittyvät saamaanne palveluun ja arkielämäänne. Voitte halutessanne antaa myös vapaamuotoista palautetta. Sille on varattu lomakkeella oma kohta.

Osallistuminen on turvallista

Kaikilla asiakkailla on mahdollisuus vastata itse tai avustajansa kanssa sähköiseen kyselyyn, jolloin vastaus palautuu suoraan THL:n tutkijoille. Tällöin vastaukset eivät mene palveluyksikköönne. Sähköisessä kyselyssä on suojattu yhteys.

Tieto asiakkaiden henkilöllisyydestä ei välity Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. THL on viranomainen, joka säilyttää ja käsittelee tietoja luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia noudattaen. Kaikilla tietoja keräävillä ja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

THL julkaisee kyselyn tulokset verkkosivuillaan, ja tekee tuloksista myös muita julkaisuja. Palveluntuottajat käyttävät tuloksia toimintansa kehittämiseen. Yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa tutkimuksen tuloksista.