Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Uutiset

Eloisan ikäpalveluissa on vahva osaaminen lääkehoidon turvallisuudessa

Julkaistu: 18.4.2024, klo 09:56

Ikäpalvelujen ylilääkäri Kati Päivärinnan (os. Auvinen) väitöstutkimus Moniammatillinen lääkehoidon arviointi tukee iäkkäiden toimintakykyä ja vähentää lääkehoitoon liittyviä riskejä julkaistiin 28.10.2022. Väitöstutkimus osoitti, että moniammatillisesti toteutettu lääkehoidon arviointi on kotihoidon potilailla tarpeellinen ja sen avulla voidaan vähentää lääkitykseen liittyviä riskejä. Lääkehoidon tulee olla turvallista ja tarkoituksenmukaista. Järkevä lääkehoito tukee toimintakyvyn ylläpitoa, joka on keskeinen tekijä kotona pärjäämiselle. 

Kuvassa kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä.
Lääkehoito on hyvä arvioida säännöllisesti.

Eloisan ikäpalveluissa lääkehoidon turvallisuuden vahvistamista viedään Katin johdolla käytäntöön, ja tässä tärkeässä roolissa ovat myös lääkehoidon erityisasiantuntijat Riina Kapanen ja Nastasia Hartikainen. He auttavat kaikissa lääkehoitoon ja lääkehoitosuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä niin työntekijöitä kuin asiakkaita ja potilaitakin. 

Kati Päivärinta, ylilääkäri, ikääntyneiden palvelut Eloisa
Ikäpalvelujen ylilääkäri Kati Päivärinta

Sanna Luokkamäen väitöstutkimus julkaistiin 12.4.2024: Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja lääkehoidon 3D-peli osaamisen varmistamisessa ja kehittämisessä. Sanna työskentelee ikäpalvelujen geriatrisen osaston palvelualuepäällikkönä ja vastuulla myös yhteisten palvelujen tehtäviä.  

Tutkimuksessa tuli esille, että sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisessa on vielä kehitettävää, jotta potilaiden ja asiakkaiden turvallinen lääkehoito toteutuu. Turvallinen lääkehoito edellyttää jatkuvaa ja ja säännöllistä kertaamista sekä osaamisen varmistamista erilaisia menetelmiä hyödyntäen.  Esimerkiksi Sannan johdolla seuraamme tarkoin, miten voimme ennakoida riskejä lääkehoidon toteuttamisessa ja perehdyttää sekä vahvistaa osaamista. 

Sanna Luokkamäki, palvelualuepäällikkö
Geriatrisen osastopalvelun palvelualuepäällikkö Sanna Luokkamäki

Turvallinen lääkehoito ja sen toteuttaminen koskee kaikkia ammattiryhmiä, joiden työhön lääkehoito liittyy. Tutkittua tietoa hyödynnetään Eloisan Ikääntyneiden palveluissa laajasti ja viedään käytäntöön. Lääkehoidon vaaratapahtumia voidaan ennaltaehkäistä toiminnan hyvällä suunnittelulla, henkilökunnan koulutuksella, riskien tunnistamisella sekä laadukkaan ja turvallisen lääkehoidon merkityksen korostamisella. Kuten Katin väitöstutkimuksessa todetaan, kaikkien geriatristen potilaiden lääkehoito tulisi arvioida säännöllisesti. Olemme saaneet joukkoomme ikäpalveluihin virkalääkäreitä ja heillä on erittäin tärkeä rooli ikääntyvien asiakkaiden ja potilaiden hoidossa. Lääkäri päättää potilaan lääkityksestä, ja hoitotyöntekijät toteuttavat lääkehoitoa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon toimintaa riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä sitä toteutetaan.

Moniammatillista turvallisen lääkehoidon toteuttamista viedään eteenpäin, ”myö yhessä”.  

Niina Kaukonen, ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Niina Kaukonen

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja, Hyvinvointialueen johto, Ikääntyneiden palvelut