Siirry sisältöön

Järjestötoiminta

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry järjestää vertaistukea, virkistystoimintaa, retkiä ja tapahtumia läheis- ja omaishoitajille. Yhdistys tarjoaa myös henkilökohtaista keskustelutukea. Tuemme läheis- ja omaishoitajien jaksamista ja osallisuutta. Yhdistystoiminnassa sinun ei tarvitse olla virallinen omaishoitaja

Lisätietoa MSOL

Omaishoidon tuki

Omaishoito tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen alentuneen toimintakykynsä takia tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa, joka järjestetään hänen omassa kodissaan omaisen tai läheisen avulla. Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen: omainen auttaa yhä enemmän joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua. Joskus taas omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, jonka muodostavat hoidettavalle annettavat palvelut, omaishoitajalle annattava hoitopalkkio ja vapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Kokonaisuus suunnitellaan ja määritellään yksilöllisesti jokaiselle omaishoitoperheelle.

Toimi näin

Voit täyttää Omaolo-palveluarvion, kun sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. Saat vastaustesi perusteella arvion, oletko sinä tai läheisesi oikeutettu hakemaan tukea. Huomioi, että et voi kuitenkaan hakea tukea Omaolossa. Näet yleiset ohjeet, joiden mukaan voit toimia

Omaishoidon tukea voit hakea olemalla yhteydessä ikääntyneiden asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjauksen tavoitat puhelimitse tai sähköisesti chatissa ja kiireettömällä yhteydenottopyynnöllä, jotka löydät Eloisan verkkosivuilta.

Voit hakea palvelua myös täyttämällä iäkkäiden palvelujen hakemuksen Eloisan verkkosivuilla.

Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä omaishoitoperheen kanssa. Palvelut järjestetään yksilöllisesti tarpeenne mukaan.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen.

Tuen myöntämisen ja maksettavien palkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Lapsilla hoitotyön sitovuutta verrataan saman ikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen.

Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen, täysi-ikäinen henkilö. Omaishoitajan on terveytensä ja toimintakykynsä puolesta oltava kykenevä omaishoitajaksi.

Hoidettavan kotiolojen tulee olla omaishoidolle sopivat.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion, hoidettavalle annettavia palveluita sekä omaishoitajan tukemista.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.