Siirry sisältöön
Kotihoitotilanne kuvituskuva
Ikäneuvola Omatori

Ikäneuvolan palvelut tukevat ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja terveellisiä elintapoja sekä ennaltaehkäisevät tapaturmia ja …

Ikääntyneiden asiakasohjaus Omatori

Ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus on ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton palvelu. Tavoitteena on tukea …

Vammaisten asiakasohjaus Omatori

Neuvomme ja ohjaamme sinua kysymyksissä jotka koskevat vammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia. Erilaiset tukitoimet …

Omaishoidon tuki Omatorillla

Omaishoito tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen alentuneen toimintakykynsä takia tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa, joka järjestetään hänen …

Muistineuvonta Omatori

Etelä-Savon hyvinvointialueella muistivastaanoton toiminta järjestetään terveyspalveluissa osana sosiaalikeskusten, terveyskeskusten ja …

Kohtaamispiste Omatori

Kohtaamispiste Omatorilla on avoinna ma-to klo 10-14

Farmaseutin palvelut Omatori

Farmaseutti auttaa lääkehoidon arvioinnissa, lääkelistojen tarkastuksessa tai luonnissa sekä antaa ohjausta ja neuvontaa yleisesti …

Elintapaohjaus Omatorilla

Elintapaohjaustoiminnan keskiössä on liikunnan määrän ja laadun lisääminen, terveellinen ravitsemus sekä unen lääkkeetön …

Hektori hyvinvointi- ja arkiteknologian näyttelytila

Omatorin infoaulan läheisyydessä sijaitsee Hektori näyttelytila, jossa voi tutustua kotona asumista tukevaan teknologiaan ja apuvälineisiin Omatorin työntekijän opastuksella. Tilasta löytyy myös Menumat-ateria-automaatti.

Ikääntyneiden perhehoitopalvelut Omatorilla

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto, joka tukee toimintakykyä. Perhehoidon vahvuuksia …

Muut Omatorin palvelut

Omatori tarjoaa asiakkailleen palvelua ja toimintaa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden voimin. Tutustu myös Omatorin muihin palveluihin. Palvelumaksut määräytyvät kunkin palveluntuottajan hinnaston mukaisesti.

Olemme apunasi eri elämäntilanteissa

Tutustu yleisimpiin palveluihimme kohderyhmittäin. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 12 kunnan alueella 133 000 Etelä-Savon asukkaalle.