Siirry sisältöön

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hankkeen tavoitteena on vaikuttaa sote-alan henkilöstön saatavuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeessa parannetaan työvoimatarpeen ennakointia, henkilöstön osaamista ja Etelä-Savon alueen oppilaitosten, ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, TE-palveluiden ja Eloisan yhteistyötä.

Tavoitteena on

  1. Parantaa koulutustarjonnan ja -tarpeiden kohtaamista, sekä kehittää henkilöstön, esihenkilöiden ja johdon osaamista.
  2. Lisätä houkuttelevia koulutus- ja urapolkuja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.
  3. Parantaa yhteistyötä ja systemaattisuutta työntekijöiden saatavuuden ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, sekä tiedon hyödyntämisessä eri toimijoiden välillä.
Etelä-Savon hyvinvointialueen rekrytointikuva. Sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisia seisovat sairaalan katolla ja esittävät soittavansa bändissä. Taustalla lentää pelastushelikopteri.
Hanke pyrkii vaikuttamaan siihen, että Etelä-Savon hyvinvointialue näyttäytyy entistä kiinnostavampana työnantajana ja sillä on positiivinen työnantajakuva.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Hankkeen toteutukseen osallistuvat Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu).

Hankkeessa luodaan sosiaali- ja terveysalan yhteistyömalli, joka koostuu tarpeita vastaavasta koulutustarjonnasta ja työelämälähtöisistä koulutusten toteutustavoista, sote-alan koulutus- ja urapolkumallista sekä osaamistarpeiden ennakoinnista. 

Vaikutukset

Hankkeen vaikutuksesta Etelä-Savon hyvinvointialueen osaamistarpeet, henkilöstön osaaminen ja koulutustarjonta kohtaavat paremmin. Uudenlaiset koulutus- ja urapolut lisäävät alan veto- ja pitovoimaa, sekä koulutusten alueellista saatavuutta. Urapolkujen asteittainen käyttöönotto mahdollistaa Eloisan työntekijöiden osaamisen kehittymisen ja hyödyntämisen asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi. 

Pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät tutkintokoulutukseen hakeutuvien määrän myönteisenä kehityksenä sekä Eloisan osaavan henkilöstön riittävyytenä.

Lisätietoja

Yhteyshenkilö: Anne Peltonen, hankekoordinaattori
anne.peltonen@etelasavonha.fi, 040 187 1982

Hankkeen päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen osatoteuttajat: Etelä-Savon koulutus Oy, Itä-Savon Koulutus Oy ja Etelä-Savon hyvinvointialue.

Rahoitus: Euroopan unionin osarahoittama (145 377€ + omarahoitus 36 344 €)
Hankeaika: 01.10.2023 – 31.12.2025

Euroopan unionin osarahoittama logo