Siirry sisältöön

Näyttöön perustuvaa toimintaa kehittämällä halutaan Eloisassa parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Eloisan tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja Itä-Suomen yhteistyöalueen TKKI-linjauksiin.

Tutkimustoimintaa säätelevät ja ohjaavat lait ja asetukset sekä erilliset ohjeet ja säädökset. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa Eloisassa johtavat professiojohtajat yhdessä toimialueiden kanssa. 

Tutkimukseen ja kehittämistyöhön liittyvät käytännön asiat tulee tutkijan selvittää yksikön johdon kanssa ennen tutkimusluvan anomista. Yksikön nimeämä yhteyshenkilö/työelämäohjaaja ohjaa tutkimus- ja kehittämistyön käytännön toteutusta.


Opinnäytetyö- ja tutkimusaiheet

Eloisa tarjoaa opinnäytetyö- ja tutkimusaiheita useilta eri palvelualueilta. Katso alla olevasta linkistä aiheet ja yhteyshenkilöt. Huom! Linkki avautuu latautuneena tiedostona.


Tutkimusluvat

Tutkimuslupaa anotaan sähköisesti täyttämällä tutkimuslupahakemus.

Liitteeksi tulee tutkimussuunnitelma ja tarvittava muu aineisto. Tutkija lähettää lupahakemuksen kirjaamoon sekä tutkijan että ohjaajan allekirjoittamana kirjaamo@etelasavonha.fi

Jos tutkimus- tai kehittämistyössä käsitellään terveydenhuollollisia asiakas- tai potilastietoja, luvan antaa johtajaylilääkäri. Jos työssä käsitellään henkilöstöön tai toimintaprosesseihin liittyviä tietoja, luvan antaa johtajaylihoitaja tai sosiaali- ja integraatiojohtaja. Pelastus- ja turvallisuustoimen luvat myöntää johtajaylihoitaja riskienhallintapäällikön puollosta.

Mikäli tutkija arvioi tutkimuksen tarvitsevan alueellisen eettisen toimikunnan lausunnon, anomus lähetetään Kuopion yliopistosairaalan tutkimuseettiselle toimikunnalle.

Lausunto liitetään tutkimuslupahakemukseen.

On hyvä vielä huomioida, että ennen tutkimuslupahakemuksen lähettämistä, tutkijan tulee olla yhteydessä siihen yksikköön, missä tutkimus tai kehittämistyö tehdään sekä sopia yhteyshenkilöstä/työelämäohjaajasta. Myös yhteyshenkilö allekirjoittaa tutkimusluvan. 

Tieto hyväksytystä tutkimusluvasta tulee sähköisesti tutkimuksen tekijälle samoin kuin työn ohjaajalle ja Eloisan yhteyshenkilölle.

Lisätiedot Eloisan tutkimustoiminnasta

Lääketiede / johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen jaana.luukkonen@etelasavonha.fi

Hoitotyö / johtajaylihoitaja Pirjo Syväoja pirjo.syvaoja@etelasavonha.fi

Sosiaalityö / sosiaali- ja integraatiojohtaja Marika Huupponen marika.huupponen@etelasavonha.fi

Pelastus- ja turvallisuustoimi / riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä jani.jamsa@etelasavonha.fi

Sivua muokattu 27.9.2023