Siirry sisältöön

Näyttöön perustuvaa toimintaa kehittämällä halutaan Eloisassa parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Eloisan tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja Itä-Suomen yhteistyöalueen TKKI-linjauksiin.

Tutkimustoimintaa säätelevät ja ohjaavat lait ja asetukset sekä erilliset ohjeet ja säädökset. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa Eloisassa johtavat professiojohtajat yhdessä toimialueiden kanssa. 

Kun opinnäytetyö/tutkimus tehdään Eloisalle tilauksena, solmitaan toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimukseen tulee Eloisan nimeämän yhteyshenkilön/työelämäohjaajan allekirjoitus. Yhteyshenkilö/työelämäohjaaja ohjaa tutkimus- ja kehittämistyön käytännön toteutusta Eloisassa.


Opinnäytetyö- ja tutkimusaiheet

Eloisa tarjoaa opinnäytetyö- ja tutkimusaiheita useilta eri palvelualueilta. Katso alla olevasta linkistä aiheet ja yhteyshenkilöt. Huom! Linkki avautuu latautuneena tiedostona.


Toimeksiantosopimus

Eloisan ollessa tutkimuksen tai opinnäytetyön tilaaja, täyttää tutkija/opiskelija toimeksiantosopimuksen, joka allekirjoitetaan sähköisesti. Sopimus allekirjoitetaan ennen tutkimuslupaprosessin käynnistymistä. Sopimuslomakkeessa on tarkemmat tiedot lomakkeen täyttämisestä ja sopimusprosessista.


Tutkimuslupa

Tutkimuslupaa anotaan sähköisesti täyttämällä tutkimuslupahakemus. Tutkimuslupa täytetään myös kun kyse on opinnäytetyöstä, joka ei välttämättä sisällä tutkimuksellista osuutta, koska myös nämä opinnäytetyöt ovat Eloisalle hyvin tärkeitä. Tutkimukseen liittyvät käytännön asiat tulee tutkijan selvittää yksikön johdon kanssa ennen tutkimusluvan anomista ja yksikön tulee nimetä yhteyshenkilö/työelämäohjaaja.

Liitteeksi tulee tutkimussuunnitelma ja tarvittava muu aineisto. Tutkija lähettää lupahakemuksen kirjaamoon sekä tutkijan että ohjaajan allekirjoittamana kirjaamo@etelasavonha.fi

Jos tutkimus- tai kehittämistyössä käsitellään terveydenhuollollisia asiakas- tai potilastietoja, luvan antaa johtajaylilääkäri. Jos työssä käsitellään henkilöstöön tai toimintaprosesseihin liittyviä tietoja, luvan antaa johtajaylihoitaja tai sosiaali- ja integraatiojohtaja. Pelastus- ja turvallisuustoimen luvat myöntää johtajaylihoitaja riskienhallintapäällikön puollosta.

Mikäli tutkija arvioi tutkimuksen tarvitsevan alueellisen eettisen toimikunnan lausunnon, anomus lähetetään Kuopion yliopistosairaalan tutkimuseettiselle toimikunnalle.

Lausunto liitetään tutkimuslupahakemukseen.

On hyvä vielä huomioida, että ennen tutkimuslupahakemuksen lähettämistä, tutkijan tulee olla yhteydessä siihen yksikköön, missä tutkimus tai kehittämistyö tehdään sekä sopia yhteyshenkilöstä/työelämäohjaajasta. Myös yhteyshenkilö allekirjoittaa tutkimusluvan. 

Tieto hyväksytystä tutkimusluvasta tulee sähköisesti tutkimuksen tekijälle samoin kuin työn ohjaajalle ja Eloisan yhteyshenkilölle.

Lisätiedot Eloisan tutkimustoiminnasta

Lääketiede / johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen jaana.luukkonen@etelasavonha.fi

Hoitotyö / johtajaylihoitaja Pirjo Syväoja pirjo.syvaoja@etelasavonha.fi

Sosiaalityö / sosiaali- ja integraatiojohtaja Marika Huupponen marika.huupponen@etelasavonha.fi

Pelastus- ja turvallisuustoimi / riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä jani.jamsa@etelasavonha.fi

Sivua muokattu 2.2.2024